16 Mayıs 2013 Perşembe

Siyer-i Nebi Ders Notları - 24 (Rasûlullah sav.'in Ailesi, Akrabaları ve Hısımlarının Tablosu)

          Aşağıdaki tabloda bulunan şahıslardan, ilerleyen derslerde önümüze çıktıkça bahsedeceğiz inşeAllah... Fakat, Rabbim nasip ederse; Siyer notlarını yayınlamaya  iki - üç ay gibi bir aradan sonra devam edeceğim inşeAllah... Tablo öncesinde, günün anlam ve önemine binaen birkaç şey belirtmek istiyorum;

***


Recep ayına girdik...

Receb ve Şaban Ayları, Ramazan Ayındaki Hazineye ulaşabilmek için yol alma, hazırlanma aylarıdır. 
Nafile namazlar artırılarak, nafile oruçlar artırılarak, Kur'an'ı anlayarak ve idrak ederek okumalarımızı artırarak Ramazan'a hazırlık yapmalıyız. Genelde toplumun Ramazan Ayına hazırlık anlayışı, büyük bir kıtlık olacak veya savaş çıkacakmış misali alışveriş yapılmasıdır. Sanki Ramazan boyunca hiç sokağa çıkmıyor da inzivaya çekiliyor, itikaf yapıyorcasına eve stok yapılır. 

Asıl stok yapmamız gereken ise; Ramazan Ayında hazırlık olması için; namaz, oruç ve Kur'an stoğu yapmaktır.. Alıştırma yapalım ki, sonra "Ay ayılıyorum bayılıyorum, susuzluktan ölecem, şekerim düştü, tansiyonum çıktı, bugün ilk gün ya başım çatlıyor vs.." gibi söylemlerde bulunmayalım!.. Bünye alışmayınca haliyle zor gelecektir. O yüzden Receb ve Şaban aylarını boş geçirmemeye nafile ibadetlerimizi (teheccüt ve kuşluk namazı - pazartesi perşembe ve eyyam-ı biyz oruçları vs. nafile ibadetleri ) arttırmaya çalışalım inşeAllah ki, Ramazan da bize hoş gelsin... Ramazan'ın hoş gelmesi, bizlerden hoşnut kalması içinde öncesinde hazırlık yapmalı ve geldiğinde de iyi ağırlamalıyız... 

Tabii ki bu karşılamaya özel ibadetler yoktur!.. Recep Ayı, Şaban Ayı namazı, tesbihi vs özel belirli bir ibadet yoktur. Takvim yapraklarında bulunan ilk 10'u, ikinci 10'u ve son 10'unda yapılması gerekenler vs türünden kaynakları da bulunmayan yazıların da aslı astarı yoktur. 

Rasulullah s.a.v gibi, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi arttırmalıyız... Fakat bu aylara mahsus namazların, tesbihlerin, oruçların olmadığını bilelim inşeAllah... Bu hususta Hayat Cemresi ablamızın paylaşmış olduğu, Recep Ayındaki  ibadetler hakkındaki hadislerin sıhhati konusunda "RECEP AYI ve REGAİB KANDİLİ'NE DAİR UYDURMA HADİSLER" başlıklı yazısını okumanızı tavsiye ederim... 
                        
* * * 

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kalkıp ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bunun üzerine ona:
- Yâ Resûlallah! Senin geçmiş ve gelecek bütün hataların bağışlandığı halde niye böyle kendini yoruyorsun? dedim.
Bana cevâben:
- "Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?" buyurdu.
(Tirmizî, Şemâil 44.)

Resulullah s.a.v bu uygulamasıyla, gece ibadetinin, kulluğu en iyi ifade etme tarzı olduğunu göstermiştir...  O halde bizler de kulluğumuzu ifade etmek için, bid'at ibadetler yerine; karanlıklardan ve karanlığa yönelten herşeyden teheccüt limanına sığınalım gecenin en karanlık anında... Rabbimize dua edelim, yeniden aydınlanabilmek için, secdeler de teselli bulmak için İnşeAllah... Recep ve Şaban Aylarında en hayırlı şekilde hazırlanarak geçirip, Ramazan'ı hoş karşılayabilmeniz duasıyla hayırlı, ihlaslı salih ameller dilerim... 
(Âmin...)

***


                            RASÛLULLAH s.a.v'in AİLESİ, AKRABALARI ve HISIMLARI                                                                            
                            ┌─────────────────────────┌──────────────────────────┐           
                        AİLESİ:                                       AKRABALARI:                                              HISIMLARI:
Babası: Abdullah b. Abdulmuttalib                               AMCALARI:                                                            KAYINPEDERLERİ:
Annesi: Âmine bt. Vehb                                                          * Hâris b. Abdulmuttalib                    * Hatîce'nin Babası: Huveylid b. Esed
Babasının Babası: Abdulmuttalib                                * Zübeyr b. Abdulmuttalib                 * Âişe'nin Babası: Ebû Bekir b. Ebû Kuhâfe
Babaannesi: Fâtıma bt. Ammar                                      * Abdulka'be b. Abdulmuttalib       * Hafsa'nın Babası: Ömer b. el-Hatâb 
Annesinin Babası: Vehb                                                       * Ebû Tâlib Abdumenâf b. Abd...     * Zeyneb bt. Huzeme'nin Babası: Huzeyme b. el-Hâris
Anneannesi: Berre                                                                     * Kusem b. Abdulmuttalib                   * Ümmü Seleme'nin Babası: Ebû Ümeyye b. el-Muğîre
                                                                                                                   * Dırâr b. Abdulmuttalib                       * Cüveyriye'nin Babası: Hâris b. Ebû Dırâr
          SÜT AKRABALARI:                                                         * Abbâs b. Abdulmuttalib                    * Zeyneb bt. Cahş'ın Babası: Cahş b. Riyâb
Süt Anneleri:                                                                                  * Hamza b. Abdulmuttalib                  * Reyhâne'nin Babası: Ebû Reyhâne
* Süveybe                                                                                           * Mukavvîm b. Abdulmuttalib         * Ümmü Habîbe'nin Babası: Ebû Sufyân b. Harb
* Halîme bt. Ebû Züeyb                                                           * Hacl b. Abdulmuttalib                        * Safiyye'nin Babası: Huvey b. Ahtab
(Sütbabası:Hâris b. Abduluzzâ)                                     * Ebû Leheb b. Abdulmuttalib           * Meymûne'nin Babası: Hâris b. Hazn
                                                                                                                   * Gaydâk b. Abdulmuttalib                  * Mâriye'nin Babası: Şem'ûn
        SÜT KARDEŞLERİ:                                                                                                                                         
Süveybe'den Sütkardeşleri:                                                   AMCA ÇOCUKLARI:                                         KAYINVALİDELERİ:                
* Mesrûh                                                                                             Hâris'in Çocukları:                                     *Hatîce'nin Annesi: Fâtıma bt. Zâide b. el-Esam
* Hamza b. Abdulmuttalib                                                * Nevfel                                                                  * Sevde'nin Annesi: Şemûs bt. Kays b. Zeyd
* Ebû Seleme Abdullah                                                        * Rebî'a                                                                   * Âişe'nin Annesi: Ümmü Rûmân bt. Âmir                                               
b. Abdulesed el-Mahzûmî                                                  * Ebû Sufyan el-Muğîre                            * Hafsa'nın Annesi: Zeyneb bt. Maz'ûn 
* Ümmü Hakem bt. Zübeyr                                               * Abduşems / Abdullah                            * Zeyneb bt. Huzeyme'nin Annesi: Hind bt. Avf           
                                                                                                                 * Ümeyye                                                              * Ümmü Seleme'nin Annesi: Âtike bt. Âmir 
Halîme'den Sütkardeşleri:                                                * Ervâ                                                                      * Cüveyre'nin Annesi: ?..
* Üneyse bt. Halîme                                                                                                                                                      * Zeyneb bt. Cahş'ın Annesi: Ümeyme bt. Abdulmuttâlib
* Şeymâ bt. Halîme                                                                      Zübeyr'in Çocukları:                               * Reyhane'nin Annesi: ?..                                                      
* Abdullah b. Halîme                                                            * Abdullah                                                          * Ümmü Habîbe'nin Annesi: Safiyye bt. Ebü'l-Âs      
* Ebû Sufyan b. Hâris                                                           * Tahir                                                                    * Safiyye'nin Annesi: Berre bt. Samuel                            
                                                                                                                * Dubâ'a                                                                 * Meymûne'nin Annesi: Hind bt. Avf                    
SÜT AMCASI:                                                                               * Ümmü Hakem                                              * Mâriye'nin Annesi: ?..
* Ebû Servân                                                                               * Safiyye   
                                                                                                               * Ümmü'z-Zübeyr                                                    KAYINLARI:
SÜT DAYILARI:                                                                                                                                                                   Hatîce'nin Erkek Kardeşleri:
* Harâm b. Milhân                                                                    Ebû Tâlib'in Çocukları:                           *Adî b. Huveylid  
* Süleym b. Milhân                                                                * Tâlib                                                                      * Avvâm b. Huveylid
                                                                                                                 * Akîl                                                                       * Hîzam b. Huveylid
      SÜT TEYZELERİ:                                                                 * Ca'fer                                                                    * Nevfel b. Huveylid
* Ümmü Harâm bt. Milhân                                              * Ali
* Ümmü Süleym bt. Milhân                                             * Ümmü Hâni                                                       Sevde'nin Erkek Kardeşleri:
                                                                                                                 * Cümâne                                                             *Mâlik b. Zem'a
      DADISI:                                                                                       * Rayta                                                                   * Abd b. Zem'a
* Ümmü Eymen Bereke                                                       * Esmâ                                                                     * Abdurrahmân b. Zem'a
    
  EŞLERİ:                                                                                            Abbâs'ın Çocukları:                                       Âişe'nin Erkek Kardeşleri:
* Hâtice bt. Huveylid                                                             * Fazl                                                                         * Abdullah b. Ebû Bekir
* Sevde bt. Zem'a                                                                       * Abdullah                                                            * Abdurrahmân b. Ebû Bekir
* Âişe bt. Ebû Bekir                                                                * Ubeydullah                                                       * Muhammed b. Ebû Bekir
* Hafsa bt. Ömer                                                                       * Kusem
* Zeyneb bt. Huzeyme                                                          * Abdurrahman                                                    Hafsa'nın Erkek Kardeşleri:
* Ümmü Seleme bt. Ebû Umeyye                               * Ma'bed                                                                     * Abdullah b. Ömer
* Cüveyriye bt. Hâris                                                           * Ümmü Habîb                                                    * Abdurrahman b. Ömer el-Ekber
* Zeyneb bt. Cahş                                                                                                                                                             * Âsım b. Ömer
* Reyhâne bt. Şem'ûn                                                             Hamza'nın Çocukları:                               * Ubeydullah b. Ömer
* Ümmü Habîbe                                                                       * Ya'la                                                                        * Zeyd b. Ömer el-Asgar
* Safiyye bt. Huyey                                                                * Bekir                                                                       * İyâz b. Ömer
* Meymûne bt. Hâris                                                            * Amr                                                                         * Abdurrahman b. Ömer el-Evsat
* Ümmü Veledi (Mâriye bt. Şem'ûn)                       * Umâre                                                                   * Abdurrahman b. Ömer el-Asgar
                                                                                                              * Ümâme                                                                 * Abdullah b. Ömer el-Asgar
 ÇOCUKLARI:                                                    
Öz Çocukları:                                                                                Mukavvim'in Çocukları:                            Zeyneb bt Huzayme'nin Erkek Kardeşleri: 
* Kâsım b. Muhammed                                                       * Ervâ                                                                          Ümmü Seleme'nin Erkek Kardeşleri: 
* Zeyneb bt. Muhammed                                                   * Hind                                                                       * Muhâcir b. Ebû Ümeyye
* Rukayye bt. Muhammed                                               * Ümmü Amr Fâhite                                    * Mes'ûd b. Ebû Ümeyye
* Ümmü Gülsüm bt. Muhammed                                                                                                                     * Hişâm b. Ebû Ümeyye
* Fâtıma bt. Muhammed                                                     Ebû Leheb'in Çocukları:                                                              
* Abdullah b. Muhammed                                               * Utbe                                                                           Cüveyriye'nin Erkek Kardeşleri:                       
* İbrahim b. Muhammed                                                  * Uteybe                                                                   * Abdullah b. Hâris b. Ebû Dırâr
                                                                                                               * Mu'attib                                                              * Amr  b. Hâris b. Ebû Dırâr
Üvey Çocukları:                                                                        * Durre / Sühey'a                                             * Abdurrahman  b. Hâris b. Ebû Dırâr 
Hatîce'nin Çocukları:                                                           * Azze                                                                        * Âmir  b. Hâris b. Ebû Dırâr
* Hâle bt. Ebû Hâle                                                                 * Hâlide                                                                                     
* Hind b. Ebû Hâle                                                                                                                                                             Zeyneb bt. Cahş'ın Erkek Kardeşleri:
* Hind bt. Atîk b. Âiz                                                               HALALARI:                                                           Reyhâne'nin Erkek Kardeşleri:                                       
* Abdullah b. Atîk b. Âiz                                                   * Ümmü Hakîm Beyzâ                                    Ümmü Habîbe'nin Erkek Kardeşleri:
                                                                                                               * Berre bt. Abdulmuttalib                         * Yezîd b. Ebû Süfyân
Sevde'nin Çocukları:                                                            * Âtike bt. Abdulmuttalib                          * Muâviye  b. Ebû Süfyân
* Abdurrahman b. es-Sekrân                                        * Ümeyme bt. Abdulmuttalib                 * Utbe  b. Ebû Süfyân
* Abdullah b. es-Sekrân                                                    * Ervâ bt. Abdulmuttalib                           * Hanzala  b. Ebû Süfyân
                                                                                                              * Safiyye bt. Abdulmuttalib                     * Amr  b. Ebû Süfyân
Ümmü Seleme'nin Çocukları:                                                                                                                               * Muhammed  b. Ebû Süfyân
* Seleme b. Ebû Seleme                                                          HALA ÇOCUKLARI:                                      * Anbese  b. Ebû Süfyân
* Ömer b. Ebû Seleme                                                             Ümmü H. Beyzâ'nın Çocukları:           * Ziyâd  b. Ebû Süfyân
* Dürre bt. Ebû Seleme                                                         * Âmir b. Kureyz                                             
* Zeyneb bt. Ebû Seleme                                                      * Ervâ bt. Kureyz                                                  Safiyye bt. Huvey'in Erkek Kardeşleri:                                              
* Ümmü Gülsüm bt. Ebû Seleme                                 * Ümmü Talha bt. Kureyz                             Meymûne'nin Erkek Kardeşleri:                                         
                                                                                                                * Âmine bt. Kureyz                                         * Kutn b. el-Hâris
Ümmü Habîbe'nin Çocukları:                                                                                                                               * Sâib b. el-Hâris
* Habîbe bt. Ubeydullah                                                       Berre'nin Çocukları:
                                                                                                                * Ebû Seleme Abdullah b. Abdulesed     Mâriye'nin Erkek Kardeşleri: ?..                                  
TORUNLARI:                                                                               * Ebû Sebre b. Ebû Ruhm                                                           
Zeyneb'in Çocukları:                                                                                                                                                             BALDIZLARI:                                     
* Ali b. Ebu'l-Âs                                                                           Âtike'nin Çocukları:                                       Hatîce'nin Kız Kardeşleri:                                            
* Ümâme bt. Ebu'l-Âs                                                         * Abdullah b. Ebû Ümeyye                        * Hâle bt. Huveylid
* Bir bebek                                                                                   * Züheyr b. Ebû Ümeyye                              * Rukayka bt. Huveylid
                                                                                                             * Kureybe bt. Ebû Ümeyye                          * Hâlide bt. Huveylid 
Rukayye'nin Çocukları:                                                                                                                            
* Abdullah b. Osmân                                                               Ümeyme'nin Çocukları:                              Sevde'nin Kız Kardeşleri:                                      
                                                                                                              * Abdullah b. Cahş                                          * Ümeyme bt. Zem'a
Fâtıma'nin Çocukları:                                                       * Ubeydullah b. Cahş                                     * Hüreyre bt. Zem'a
* Hasan b. Ali                                                                           * Zeyneb bt. Cahş                                               * Ümmü Gülsüm bt. Zem'a
* Hüseyin b. Ali                                                                      * Hamne bt. Cahş                                               * Ümmü Habîb bt. Zem'a
* Zeyneb bt. Ali                                                                       * Ebû Ahmen b. Cahş
* Ümmü Gülsüm bt. Ali                                                  * Ümmü Habîbe bt. Cahş                                   Âişe'nin Kız Kardeşleri:                                       
* Muhassin b. Ali                                                                                                                                                           * Esmâ bt. Ebû Bekir
                                                                                                                   Erva'nın Çocukları:                                  * Ümmü Gülsüm bt. Ebû Bekir
                                                                                                             * Tuleyb b. Umeyr
                                                                                                             * Fâtıma bt. Ertât                                                    Hafsa'nın Kız Kardeşleri:                               
                                                                                                                                                                                                      * Fâtıma bt. Ömer
                                                                                                             Safiyye'nin Çocukları:                                  * Rukayye bt. Ömer
                                                                                                            * Safî b. Hâris                                                        * Zeyneb bt. Ömer 
                                                                                                            * Zübeyr b. Avvâm                                             * Âişe bt. Ömer
                                                                                                            * Sâib b. Avvâm
                                                                                                            * Ümmü Habîb bt. Avvâm                                   Zeyneb bt. Huzeyme'nin Kız Kardeşleri:                 
                                                                                                                                                                                                              Ümmü Seleme'nin Kız Kardeşleri:                                                                                                                                                                                    DAYILARI:                                                        *Kureybe el-Kübrâ bt. Ümeyye
                                                                                                             * Abduyegûs b. Vehb                                        * Kureybe es-Suğrâ bt.  Ümeyye           
                                                                                                             * Esved b. Vehb                                 
                                                                                                                                                                                                              Cüveyriye'nin Kız Kardeşleri:
                                                                                                                    DAYI ÇOCUKLARI:                                      * Umra bt. Hâris
                                                                                                                 Abduyegûs'un Çocukları:
                                                                                                             * Erkam b. Abduyegûs                                          Zeyneb bt. Cahş'ın Kız Kardeşleri:                           
                                                                                                             * Esved b. Abduyegûs                                            Reyhâne'nin Kız Kardeşleri:                          
                                                                                                                                                                                                              Ümmü Habîbe'nin Kız Kardeşleri:
                                                                                                                  Esved'in Çocukları:                                       * Cüveyriye bt. Ebû Sufyân                                                                          
                                                                                                             * Vehb b. Esved                                                      * Ümmü Hakem bt. Ebû Sufyân
                                                                                                                                                                                                        * Umeyme bt. Ebû Sufyân
                                                                                                                    TEYZELERİ: ?..                                               * Hind bt. bt. Ebû Sufyân
                                                                                                                                                                                                        * Sahra bt. Ebû Sufyân
                                                                                                                                                                                                        * Meymûne bt. Ebû Sufyân
                                                                                                                                                                                                        * Âmine bt. Ebû Sufyân
                                                                                                                                                                                                        * Azze bt. Ebû Sufyân
                                                                                                                                                                                                        * Fâri'a bt. Ebu Sufyân 

                                                                                                                                                                                                            Safiyye bt. Huvey'in Kız Kardeşleri:
                                                                                                                                                                                                            Meymûne'nin Kız Kardeşleri:
                                                                                                                                                                                                         * Ümmü'l-Fazl Lübâbe
                                                                                                                                                                                                         * Azze bt. Hâris
                                                                                                                                                                                                         * Berze bt. Hâris
                                                                                                                                                                                                         * Hüzeyle bt. Hâris   
                                                                                                                                                                                                         * Lübâbe es-Suğrâ bt. Hâris  
                                                                                                                                                                                                         * Esmâ bt. Umeys 
                                                                                                                                                                                                         * Selmâ bt. Umeys   
                                                                                                                                                                                                         * Sülâme bt. Umeys

                                                                                                                                                                                                                Mâriye'nin Kız Kardeşleri:
                                                                                                                                                                                                         * Sîrîn bt. Şem'un

                                                                                                                                                                                                                  DAMATLARI:
                                                                                                                                                                                                         * Ebü'l-Âs b. Rebî
                                                                                                                                                                                                         * Osman b. Affân
                                                                                                                                                                                                         * Ali b. Ebû Tâlib                                                                                                                                        Not: Daha detaylı bilgi için "Hz.Muhammed'in Aile ve Akraba Atlası /Doç.Dr.Hayati Yılmaz"ın kitabından faydalanabilirsiniz...