28 Kasım 2012 Çarşamba

PEYGAMBERLER TARİHİ Test – 2Adı:                             PEYGAMBERLER TARİHİ  Test – 2                       Tarih: ../../2012
Soyadı:NUH (a.s) ve TEVHİD MÜCADELESİ
1.İlk olarak puta tapınma hangi peygamberin zamanın da ortaya çıkmıştır? Nasıl ortaya çıktığını, noktalı kısma yazınız? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a.Âdem                         b.Şit                         c.İdris                         d.Nuh

2.Aşağıdakilerden hangisi; Nuh (a.s)’ın kavminin, yaptıkları putları İlahlaştırmalarına sebep olan davranışlardan değildir?
a.Onlara özel mekanlar yapmak ve o mekanlarda buhurlar(tütsüler) yakmaları.
b.Onları anma günleri ve törenler tertip etmeleri.
c.Onlar adına adaklar kesmeleri.
d.Onlara karşı aşırı sevgi beslememeleri.

3.Nuh Sûresi 23. Âyetin de: “… V……… , S……….. , Y……… ,Y…………  ve  N………. ” Bunlar o kavmin taptığı en önemli putların isimleridir. Boşlukları ayete göre doldurunuz, sadece putların isimleri yazınız.

4.Aşağıdakilerden hangisi, Nuh (a.s) kavminin iman etmemek için öne sürdükleri sebeplerden değildir?
a.Nuh (a.s) kendileri gibi bir insan olduğu için
b.Fakir ve zayıf kişiler kendisine iman ettiği için.
c.Ellerinde ki imkanları kaybetmeye korktukları için.
d.Fakir kimseleri yanından kovmasını Nuh (a.s)’a teklif ettiklerinde kabul edeceği için.

5. Nuh (a.s),zalim topluluğun iman etmeyeceğini anlamıştı ve kavminin durumunu Allah Teâlâ'ya havale etmekten başka çare bulamıştı. Allah, cevaben Nuh(a.s)’a kurtuluş için hangi ulaşım aracını yapmasını emretti?
a.Uçak                                      b.Tren                                  c.Araba                            d.Gemi

6.Nuh (a.s), Kavminin içinde tufana kadar kaç yıl yaşadığını, Ankebût Sûresi 14. Âyetlerin de: “Şüphesiz ki biz Nuh’u kavmine Peygamber olarak gönderdik. Aralarında …………………………..…………………………… kaldı” diye buyurulan ayetten öğrenmiş oluyoruz.

7.Nûh (a.s), Allah-u Teâlâ'ya; “Rabbim! oğlum benim ailemdendi. Doğrusu senin va'din haktır. Sen hükmedenlerin en iyi hükmedensin.” Hud Sûresi 45. Âyetinde dua ediyor.
                     Allah-u Teâlâ da, Hud Sûresi 46. Âyetin de: “Ey Nuh! O asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme! Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim.” buyurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden çıkarılan anlamlardan değildir?
a.İnsanlar arasındaki asıl yakınlığın sebebi din birliğidir.
b.Allah’ın dinine inanmış ve peygamberlerini tasdik etmiş kimseler birbirlerinin manevi akrabası, dostlarıdır.
c.Mü’minlerle kafirler ırk bakımından birbirlerinin akrabası olsalar bile, bu akrabalığın Allah katında hiçbir değeri yoktur.
d.Nuh (a.s)’ın oğlu babasına inanmadığı için, Allah-u Teâlâ onu Nuh peygamberin ailesinden saymıştır.

8. Aşağıdaki cümleleri, başlarında ki noktalı kısma  uygun olarak doğru “ “  ve ya yanlış “ X “ olarak işaretleyiniz.
…….  Nuh (a.s), kavmine çok kısa bir süre tebliğ etmiştir.
…….  Nuh (a.s), çok az sayıdaki fakir ve zayıf kimseler iman etti.
…….  Nuh (a.s)’ın karısı kendisine çok destek olmuştur.
…….  Nuh (a.s) gemi yaparken kavmi alay ediyor, eğleniyordu.
…….  Nuh (a.s)’ın oğlu, babasının uzattığı eli reddedip kendisi bir dağın tepesine çıkarak tufandan kurtulmuştur.

Cevaplar;

1. "D"   -   " İlk olarak puta tapınma Nuh a.s'ın kavminde ortaya çıkmıştır. Bunun sebebini şöyle açıklayabiliriz: O kavim içerisinde çok takvalı, Allah'a kulluk noktasında çok hassasiyet sahibi, güzel örnek olan salih kimseler vardı. Onların ölümlerine halk çok üzülüyor. Şeytan onlara, bu salih kimseleri hatırlamaları ve unutmamaları için onların anıtlarını heykellerini yapmayı fısıldıyor(vesvese veriyor) ve onlarda bunu yapıyorlar. Bu hatırlama, saygı işi zamanla ibadete ve onları kutsamaya dönüşüyor. Onlar için anma günleri tertip ediyorlar, onlar adına adaklar kesiyorlar ve onların ayaklarında buhurlar yakıyorlardı. Daha sonra onları kendilerine ilah edindiler..."

2. "D"

3. "Ved"  -  "Suvâ"   -   Yeğûs"  -  "Ye’ûk"  -  "Nesr"

4. "D"

5. "D"

6. "bin yıldan elli yıl eksik"

7. "D"

8. "X (yanlış)"  -  "√(doğru)"  -    "X (yanlış)"  -  "√(doğru)"  -    "X (yanlış)"


Kur'an Talebesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder