7 Kasım 2012 Çarşamba

PEYGAMBERLER TARİHİ Test – 1


PEYGAMBERLER TARİHİ  Test – 1
Adı:                                                                                                                                     Tarih: ../../2012
Soyadı:
ÂDEM (a.s) ve CENNETTEKİ İMTİHANI
1.Allah’ın, meleklere yeryüzünde yaratacağım dediği nedir?
a. Erkek                          b. Kadın                                      c.İnsan                                         d.Halife

2.Allah, insanı neden yaratmıştır?
a.Kireç                          b.Ateş                                         c. Toprak                                     d.Su

3.Melekler Hz.Âdem’e secde etmelerine rağmen şeytan neden secde etmedi?
a.Namazda olmadığından           b.Tevazudan                c.Kibirden                    d.Sevmediğinden

4.Şeytan neden yaratılmıştır?
a.Su                                b.Toprak                                    c.Ateş                                         d.Kar

5.Allah’a ilk isyan eden kimdir?
a.Havva                         b.Şeytan                                    c.Melekler                                    d.Âdem
 
6.Şeytan cennetten kovulunca Âdeme ve evlatlarına ne yapacağını söyledi?
a.Âdem ve evlatlarının iyi ve kötü günde destekçisi olacağını söyledi.
b.Âdem ve evlatlarından nefret ettiğini söyledi.
c.Âdem ve evlatlarını Allah yolundan uzaklaştıracağını söyledi.
d.Âdem ve evlatlarına iyiliği ve güzelliği öğreteceğini söyledi.

7.Allah-u Teâla, şeytanın hilelerine karşı insanları uyarmak için Fâtır Sûresi 5-6. Âyetlerin de:” Ey İnsanlar, Allah’ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın şeytan, sizi Allah’ın affına güvendirerek ayartmasın. Şeytan kesinlikle size d………………..dır. Onu siz de d………….. tutunuz. O taraftarlarını cehennemliklerden olmaya sürükler.” buyurmuştur. Boşlukları doldurunuz.

8.Aşağıdakilerden hangisi, şeytanın kötülüklerinden korunmak için yapmamız gerekenlerden değildir?
a.Şeytanın kötülüklerinden korunabilmemiz için çok yemek yiyip iri yarı güçlü biri olmalıyız.                 
b.Şeytana ve şeytanlaşmış kişilerden korunmak için dua etmeliyiz.
c.Namaz kişiyi kötülüklerden korur, namazlarımızı kılmalıyız.
d.Oruç kötülüklere kalkandır, oruç tutmalıyız.

9.Şeytan; Hz. Âdem ile Havva’yı, insan oğlunun fıtratında bulunan hangi istek ve arzu ile aldatmıştır?
a.Çocuk istek ve arzusuyla.                                                           b.Şan, şöhret istek ve arzusuyla.
c.Eş istek ve arzusuyla                                                                   d.Sonsuzluk istek ve arzusuyla.

10.Şeytan ile Hz.Âdem’in her ikisi de hata yapmalarına rağmen; Hz.Âdem affedilmiş, Şeytan ise affedilmemiştir. Aşağıdakilerden hangi maddeler Hz.Âdem’in affedilmesini, hangi maddelerde şeytanın affedilmemesini sağlamıştır?
1.Günahını itiraf etmedi                                             6.Nefsini kınadı.
2.Allah’ın rahmetinden umudunu kesmedi.                 7.Anında tevbeye yönelmedi.
3.Günahı için pişmanlık göstermedi.                           8.Günahından pişmanlık duydu.
4.Kendini kınamadı.                                                  9.Günahını itiraf etti.
5.Hemen tevbeye yöneldi.                                        10.Allah’ın rahmetinden umudunu kesti.
a. Âdem:1-3-7-8-10/ Şeytan:2-4-5-6-9                                       
b. Âdem:2-5-6-8-9/ Şeytan:1-2-4-7-10        
c. Âdem:2-5-6-8-9 / Şeytan:1-3-4-7-10                                      
d.Âdem:1-4-6-8-10/ Şeytan:2-3-5-7-9                         

11. Aşağıdaki cümleleri, başlarında ki noktalı kısma  uygun olarak doğru “ “  ve ya yanlış “ X “ olarak işaretleyiniz.
……  Melekler, Allah-u Teâla’nın secde edin emrine: ”Emrini duyduk ve itaat ettik Ey Rabbimiz” dediler.
……  Allah-u Teâla’nın sorduğu eşyanın isimlerini melekler bildi, Hz.Âdem bilemedi.
……  Önce Havva sonra Hz.Âdem yaratılmıştır.
……  Allah-u Teâla, Hz.Âdem ile Havva’ya sadece bir ağacı yasaklamasının sebebi; insana nefsine hakim olmayı ve iradesine sahip çıkmayı öğretmekti.
……  Âdem ile Havva yasaklı meyveden yediklerinde çırıl çıplak kalmış, üzerlerini yapraklarla kapatmaya çalışmışlardır.

Cevaplar;

1. "D"

2.  "C"

3. "C"

4. "C"

5. "B"

6. "C"

7. "düşmandır"  -  "düşman"

8. "A"

9. "D"

10.  "C"

11. "√(doğru)"  -  "X (yanlış)"  -   "X (yanlış)"  -  "√(doğru)"  -   "√(doğru)"


Kur'an Talebesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder