28 Kasım 2012 Çarşamba

AKAİD Test - 4


Adı:                                                     AKAİD   Test - 4                              Tarih: ../../2012
Soyadı:

TEVHİD ve ESMÂ-ÜL HÜSNÂ(Es-Selâm,El-Mü’min,El-Müheymin)
1. Mutlak manada Allah’ın bir olduğuna, O’ndan başka ilah bulunmadığına, ortağı ve benzeri olmaktan uzak bulunduğuna inanmayı ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a.Tilâvet                     b. Tevhid                      c.Tecvit                          d.Tasdik

2. Zâriyât sûresi 56. Âyetin de: “Bil ki! Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ………… yoktur” buyurulmuştur. Boşluğu doldurunuz.

3.Aşağıdakilerden hangisi Tevhid’in anlam ve mahiyetinden değildir?
a. Yaratılışın ve var olmanın en önemli olayıdır, Allah’a kulluk yapma bilincidir.
b. Adem (a.s)’dan son peygamber Muhammed (a.s)’a kadar bütün peygamberlere gönderilen dindir.
c. İslamın giriş kapısıdır, kim bu ifadeyi inanarak söylerse Müslüman olur.
d.Şirkle aynı anlamı ifade eder.

4. Kendisine ibadet edilen, herşeyden çok sevilen, saygı (ta’zim) gösterilen, herşeyden üstün ve kutsal sayılan ve tapılan bütün ma’budlara verilen ad nedir?
a. İlah                       b. Kul                            c. Peygamber                       d. Muttaki

5.Aşağıdakilerden hangisi tevhidin kısımlarından değildir?
a. İsim ve Sıfat              b. Rububiyet                  c. Uluhiyet                    d. Nübüvvet

6.Aşağıdakilerden hangisi İsim ve Sıfat tevhidinin kapsamı dışındadır?
a. Zâti yönden Allah’ın tek olması.
b. Hiçbir varlık Allah’ın sıfatlarına sahip değildir.
c. Bir şeyi yoktan var etmesi.
d. Diğer sahte ilahlarla aynı isimlerle anılması.

7.Aşağıdakilerden hangisi Rububiyet Tevhidi kapsamı dışındadır?
a.Başkanlık etmek                                  b.Büyütmek, yetiştirmek
c. Yaratmak                                             d. Kendisinden başkasının emrine uyulan.

8.Aşağıdakilerden hangisi Uluhiyet Tevhidi kapsamı dışındadır?
a.Hüküm koymak
b.En çok korkulan ve sevilen
c.Sadece kendisine ibadet edilmeyen
d.Boyun eyilen, emirlerine uyulan

9. “Kusursuzluk, huzur ve esenlik sahibi olan, varlıkları karanlıklardan kurtaran, kullarını esenliğe çıkarandır” anlamını ifade eden isim aşağıdakilerden hangisidir?
a.Selâm                  b.Samed                    c.Sabûr                    d. Semî’

10. “Sözünün doğru olduğunu ispatlayan. Mü’min kullarını imanalrında yanıltmayan, onları doğru yola çıkarandır. Peygamberleri mucizelerle, mü’minleri vaat ettiği sevabı vermekle,inkarcılarıda vaat ettiği azabı vermekle doğrulayandır” anlamını ifade eden isim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mü’min             b. Muheymin               c.Melîk                 d.Mutekebbir

11. “Kullarının söz ve fiillerine şahit olan, amellerini görüp-gözetendir” anlamını ifade eden isim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Muheymin         b.Muhsin                    c. Mucîb               d.Mubdi                   

12. Aşağıdakilerden hangisi yalan söylediğimizde yapmış olduğumuz en kötü şeydir?
a. Allah’ı yok saymak.
b. Kendimizi kandırmak.
c. Karşımızdakini kandırmak.
d. Güvensiz biri olmak.

Cevaplar;

1. "B"
2. "ilah"
3. "D"
4. "A"
5. "D"
6.  "D"
7. "D"
8. "C"
9. "A"
10. "A"
11. "A"
12. "A"

   Kur'an Talebesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder