7 Kasım 2012 Çarşamba

AKAİD Test - 2


Adı:                                                         AKAİD   Test - 2                                                Tarih: ../../2012
Soyadı: 

BESMELE ve ESMÂ-ÜL  HÜSNÂ( Allah, Er-Rahmân, Er-Rahîm)
1.Allah’ı yardıma çağırmak, O’nun yardımı ile şeytanları etkisiz hale getirdikten sonra şeytani isyanları kendimizden uzaklaştırarak yolumuza devam etmemizi sağlayan “Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm” cümlesini ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir. Noktalı kısma anlamını yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a.Besmele               b.Hamdele                  c.Salavat                    d. Eûzü Besmele(istiâze-yardım)

2.Fussilet  Sûresi 36.Âyetin de:” ..........................................................................................................
……………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………………………………….” buyurulmuştur. Boşluğu doldurunuz.

3.Aşağıdakilerden hangisi besmelenin doğru anlamıdır?
a.Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.                        
b.Şefkatli  ve merhametli Allah’ın adıyla.
c.Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.                         
d.Esirgeyen ve rahmet eden Allah’ın adıyla

4.Aşağıdakilerden hangisi besmelenin sağladığı özelliklerden değildir?

a.Allah’a olan inancımızı ifade ederiz.                            
b.Haramları yenilebilir-işlenebilir hale getirir.
c.Başlayacağımız işte Allah’tan yardım isteriz.               
d.O’nun heran bizimle olduğunu dile getiririz.

5.Aşağıdakilerden hangisi besmelenin ifade ettiği anlamlardan değildir?
1.Besmele, Allah’la yapılan bir sözleşmedir. Allah'ın tesbit ettiği kulluk programını kabul etmektir. Besmele çeken kul, şöyle demiş olur: "Yâ Rabbi, şu an, kulluk maddelerinden birini işleyeceğim. Senin ismini anıyor ve iznini istiyorum." Bu yüzden haram olan eylemlerde besmele çekilmez. Kâmil (Allah’ın emirlerini tam ve bütün olarak uygulayan) bir müslüman da, besmele çekemeyeceği bir işi yapmamaya özen gösterir.
2.Besmele, her peygamber  ve ümmetin kullandığı bir şifredir. Allah, insanın her işine karışır. İnsan, eğer Allah'ın yardımını istiyorsa, her hayırlı işine Allah ile başlamak durumundadır.
3.Besmele, Allah’tan izin ve onay istemektir. Hayır ve şerri bilen ancak Allah’tır. Başladığımız işin hayırla sonuçlanmasını dilemektir.
4.Besmele, Müslümanın protestosudur-itirazıdır. Allah tanımazlara, Allah’sız bir alan olmadığını açıklar.
a. 2 ve 3                          b. 1-3-4                        c.1-2-3-4                          d.1-2-4

6. Muzzemil Sûresi 8. Âyetin de:”………………………………………………………………………………………………………………………………….
……” buyurulmuştur. Boşluğu doldurunuz.

7. Rasûlullah s.a.v. :” Kim bir işe, Allah’a hamd (şükür) etmek ile başlarsa, o işi mutlaka  h…………ı  ve  v…………..i  olur. Allah’a şükretmek ile başlanılmayan her şey, b……………………z  ve  e…………k  bir şeydir.”buyurmuşlardır. Boşlukları doldurunuz.

8. Aşağıdakilerden hangisi, Allah-u Teâla’ya ; “Tanrı” kelimesi ile hitap etmeyip “Allah” lafzı ile hitap etmemiz gerektiğinin sebeplerinden değildir?
a.Allah lafzı sadece Allah-u Teâla’nın kendisine aittir hiçbir sahte ilah, o isimle adlandırılmamıştır.
b.Allah lafzı ile hiçbir sahte ilah, ma’bud(ibadet edilen) olarak isimlendirilmemiştir.
c.Allah lafzı ile hiçbir sahte ilah, her şeyin tek sahibi ve yöneticisi olarak isimlendirilmemiştir.
d.Allah lafzı, sahte ilahlar ile Allah-u Teâla arasında fark sağlamayan bir isimlendirmedir.

9. Rasûlullah s.a.v. :”Muhakkak ki , Allah-u Teâla’ya mahsus olarak doksan dokuz isim vardır.Her kim bu doksan dokuz ismi ‘ihsa’ ederse cennete girer” buyurmuştur.[Tirmizi] Aşağıdakilerden hangisi “ihsa etme”nin anlamlarından değildir?
a.Saymak         
b.Ezberlemek              
c.Yazmak               
d.Manalarını aklederek hayata geçirmek.

10.Aşağıdakilerden hangileri Esmâ-ül Hüsnâ’yı öğrenmemizin gereklerindendir?
1.Allah’ın öğrettiği gibi zikredebilmek için.           
2.Allah’tan bağımsız bir hayat alanı olmadığından               
3.Hâlık(yaratan) ile mahluk(yaratılan) arasındaki farkı anlamak için. 
4.Allah’a yaklaşmaya vesile olması için.                                          

5.Allah’ı kendi kelâmından anlamak için. 
6.Sahih(doğru) bir Allah tasavvuru için.
7.Allah’ı layık olduğu vasıflarla anlamak için.
8.Esmâ’nın ahlâkının insana yansıması için
9.Dua ve ibadetin kabulü için.
a.1-3-4-5-7-9                 b.Hepsi                       c. 2-4-6-7-8-9                  d.1-2-5-6-7-9 

11.Ağaşıdakilerden hangisi “Allah” lafzının anlamını ifade etmez?
a.Yaratıcının diğer bütün isimlerini kapsamaz.     
b.Esmâ-ül Hüsnâ olarak bilinen bütün isim ve sıfatlar bu adın ayrıntılarıdır.             
c.Ne gerçek anlamda ne de mecazî anlamda hiç kimseye bu isim verilmez.
d.İsimlerin en büyüğü İsm-i Âzam’dır.

12.Haşr Sûresi 23-24. Âyetlerin de:”O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. M…….k’tir(bütün mülkün sahibidir) K…….…s’tür; S….…….m’dır; M……’…..n’dir; M……hey..….n’dir; Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir. Allah, (müşriklerin) şirk koşmakta olduklarından çok yücedir. O Allah ki, yaratandır,(en güzel bir biçimde)kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir.En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Azîz ve Hakîmdir.” buyurulmaktadır.

13.Aşağıdakilerden hangisi, “Dünya hayatında; O’nun merhameti her şeyi kuşatmış ve kâfir-mü’min  ayırt etmeden bütün canlıları kapsamıştır.”anlamına gelen isimdir?
a.Er-Rahîm                    b.Er-Rezzâk                          c.Er-Raûf                          d.Er-Rahmân

14.Ağaşıdakilerden hangisi, “Allah, geniş merhametini ahirette yalnız peygamberin izinden giden ve kendisinden korkan takva sahipleri için yazmıştır. Allah’ın mutlak merhametini hak eden bunlardır.” anlamına gelen isimdir?
a.Er-Rahmân                  b.Er-Râfî’                            c.Er-Rab                              d. Er-Rahîm                  

15.Fâtiha Sûresi 1-2. Âyetlerin de:” Hamd, yalnız …………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................”buyurulmuştur.Boşlukları doldurunuz.


Cevaplar;

1. "D"  -   "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım"

2. "Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir,
bilendir."

3. "C"

4. "B"

5.  "C"

6. "Rabbinin adını an. Bütün varlığınla O'na yönel."

7. "hayırlı"  -  "verimli"   -   "bereketsiz"  -   "eksik"

8. "D"

9. "C"

10. "B"

11. "A"

12. "Malik"  -  "Kuddûs" -  "Selam"  -  "Mü'min"  -  "Muheymin"

13. "A"

14. "D"

15. "Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a mahsustut."


Kur'an Talebesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder