7 Kasım 2012 Çarşamba

AKAİD Test - 1


Adı:                                                         AKAİD   Test - 1                                              Tarih: ../../2012
Soyadı: 
ALLAH-U TEÂLA’NIN SIFATLARI
1.İnsanın yaratılış amacını belirten Zâriyât sûresi 56. Âyetin de: ”Ben cinleri ve insanları, ……………………...…………………… ……………………………………….…… diye yarattım.” diye  buyurulmuştur. Boşluğu doldurunuz.

2.Doğru bir Allah inancı için ne yapmalıyız?
a.Atalarımız nasıl inanıyorsa o şekilde inanmalıyız.
b.Nasıl inanacağımızı kendi kafamızdan da üretebiliriz.            
c.Bir çaba harcamamıza gerek yok zaten inanmak insanın fıtratında vardır.
d.Kur’an’da tarif edilen vasıflarını-sıfatlarını ve isimlerini öğrenerek-tanıyıp ona göre inanmalıyız.

3.Aşağıdakilerden hangisi Allah’a inanan bir insanın kazanacaklarından değildir?
a.Her sıkıntısından çekip kurtulacağı bir yol gösterilir.
b.Kendisine zenginlik,mal-mülk verilir.
c.Kalbi doğruluklara ve iyiliklere yöneltilir.
d.Beklemediği yerden rızıklandırılır.

4.Cahiliyye insanlarının Allah inancı kendi kafalarından ürettikleri bazı yalan yanlış bilgilere dayanır. Bu nedenle Allah’ın sonsuz gücünü ve azametini kavrayamazlar. Kur’an’da Hac sûresi 74. Âyetin de bu kişiler: “Onlar, Allah’ın ………………………………………………………………………………….… bilemediler.Hiç şüphesiz Allah, çok kuvvetlidir, çok üstündür.” diye tarif edilmişlerdir. Boşluğu doldurunuz.

5.”Lâ ilâhe illallah, Muhâmmedun Rasûlullah” cümlesini ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir işaretleyiniz. Noktalı kısma anlamını yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
a.Kelime-i Şehadet                     
b.Kelam-ı Kibar                       
c.Kelime-i Tevhid                             
d.Kelime-i Tayyibe

6.’Lâ ilâhe’ – ‘ illallah’ – ‘Muhammedun Rasûlullah’ kelimelerini aşağıdaki açıklamalarına göre uygun olarak karşılarına yazınız.
* İlahlara hayır. Kendini ilahlaştıranları kabul etmiyor  ve kalbimi yalnız Allah’a ve dinine hazırlıyorum. Çünkü kirli kalbe, temiz Allah inancı yerleşmez. Çürük temel üzerine sağlam bina inşa edilemeyeceği gibi: ……………………….......
* Ancak Allah’a inanıyorum. Batıl tanrıları reddettikten sonra yalnız Allah’ı ilah kabul ediyorum: ………………………………..
*Muhammed, Allah’ın elçisidir, peygamberidir.”Rabbime olan ibadetlerimi bid’atlara (sonradan dine giren uydurmalara) göre değil, Allah’ın Kur’an’da gösterdiği, elçisi Hz. Muhammed’e öğrettiği ve onun da bizlere gösterdiği şekilde yapacağıma Allah’a söz veriyorum”: …………………………………………………………………………………………………………………

7.“Eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Rasûlühu” cümlesini ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir işaretleyiniz. Noktalı kısma anlamını yazınız.   …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a.Kelime-i Şehadet                     
b.Kelime-i Menhûte                      
c.Kelime-i Tevhid                             
d.Kelime-i Tayyibe

8.Aşağıdakilerden hangisi Allah’a karşı görevlerimizden değildir?
a.Yalnızca Allaha güvenmeyip, başkalarından yardım beklemek.
b.Yapın dediklerini yapmak, yapmayın dediklerini yapmamak.
c.Verdiği nimetlere karşı O’na şükretmek.
d.Allah’ı gönülden ve herkesten çok sevmek.

9.Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın 6 tane olan zati sıfatlarından değildir?
a.Vucud                         b.Kudret                             c.Kıyam bi nefsihi                          d. Beka

10.Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın 8 tane olan Subût-i Sıfatlarından değildir?
a.Kelam                         b.Basar                               c.Hayat                                         d.Kıdem

11.Aşağadıki maddelerden hangileri doğrudur?
1.Vucud, kıdem, vahdaniyet, beka, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi Allah’ın zati sıfatlarıdır.
2.Hayat, vucud, irade, tekvin, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi Allah’ın Zati Sıfatlarıdır.
3.Hayat, semi, basar, irade, kıdem, beka, kelam, tekvin Allah’ın Subût-i Sıfatlarıdır.
4.Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin Allah’ın Subût-i Sıfatlarıdır.

a. 1. ve 3. doğrudur            
b. 1. Ve 4. doğrudur            
c. 2. ve  4. doğrudur               
d. 2. ve 3. doğrudur.

12. Aşağıdaki Allah’ın Zâti Sıfatlarının anlamlarına göre uygun sıfatları karşılarına yazınız.
1.Allah’ın var olması, her yerde ve her zaman vardır:
2.Allah’ın varlığının başlagıcı olmaması, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır:
3.Allah’ın varlığının sonu olmaması, ebedîdir, ölümsüzdür:
4.Allah’ın bir olması,O’nun sıfatlarını ve fiilerini bir başka varlıkta bulmak imkansızdır,Allah’ın eşi ve benzeri yoktur:
5.Sonradan var edilenlere benzememesi, Allah yarattığı hiçbir varlığa benzemez:
6.Allah’ın varlığı kendindendir, başka bir varlığa muhtaç değildir.Her şey O’na muhtaçtır:

13.Aşağıdaki Allah’ın Subût-i Sıfatlarının anlamlarına göre uygun sıfatı karşısına yazınız.
1.Allah diri, canlı ve hayat sahibidir:                    
2.Allah her şeyi bilir:                                                                                                                       
3.Allah her şeyi işitir:                                                                                                                             
4.Allah her şeyi görür:                                                  
5.Allah her şeyi dilemekte ve istemekte serbesttir:
6.Allah’ın gücü ve kuvveti her şeye yeter:
7.Allah’ın kendine özel bir şekilde konuşma sıfatı vardır.Kur’an bu sıfatın eseridir: 
8.Yerde ve gökteki her şeyi Allah yaratmıştır:

14.”MaşaAllah (Allah’ın dediği olur)” – “Estağfirullah (Allah’tan affımı isterim)” – “ Allah kahretmesin, Allah belanı vermesin” – “Bismillah”- “Aman Allah’ım! FesubhânAllah!  (Allah noksanlıklardan uzaktır)” – “Elhamdulillah” – “Allah’a ısmarladık” – “ Evel Allah” – “İnşeAllah” – “Onu Allah’a havale ettim, cezasını Allah versin” – “Allah korusun, Allah korudu” – “Allah’a emanet ol, Allah kazadan beladan korusun” kelimelerini günlük hayatımızda Allah isminin kullanıldığı yerlere göre uygun olarak yerleştiriniz.

Sevdiklerimizden ayrılırken:
Sevdiklerimizi uğurlarken :
Bir tehlike karşısında:
Bir şey yapmak istediğimizde:
Birisine kızıldığında: ……………………………………………………………………………………………………………………… veya yakınlarımıza
Kızıldığı halde, beddua edermiş gibi söylendiği halde dua şeklinde ………………………………………………………………………………
................................ gibi güzel dua da yapılır.
Bir işi başarmayı göze alan kimse:
Bir şeye şaşırınca:
Bir hata yapınca:
Yemek veya herhangi bir işe başlarken:
Yemekten sonra veya bir işin bitiminde:
Güzel bir şey gördüğümüzde:

Cevaplar;

1. "ancak bana ibadet etsinler diye"

2. "D"

3. "B"

4. "kadrini hakkıyla"

5. "C"  -  "Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed O'nun Rasuludür.

6.  "Lâ ilâhe"
      " illallah"
       "Muhammedun Rasûlullah"

7. "A"  -  "Ben şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki, Muhammed Allah'ın kulu ve Rasuludür.

8. "A"

9. "B"

10. "D"

11. "A"

12.  "1. Vucud
2. Kıdem
3. Beka
4. Vahdaniyet
5. Muhalefetün lil havadis
6. Kıyam bi nefsihi"

13. "1.Hayat   2. İlim  3.Semi'   4. Basar   5.İrade    6. Kudret  7. Kelam  8 Tekvin"

14. "Allah'a ısmarladık"  
"Allah’a emanet ol, Allah kazadan beladan korsun"
"Allah korusun, Allah korudu"
"İnşeAllah"
"Onu Allah’a havale ettim, cezasını Allah versin"  -   "Allah kahretmesin, Allah belanı vermesin"  
"Evel Allah"
"Aman Allah’ım! FesubhânAllah!  (Allah noksanlıklardan uzaktır)"
"Estağfirullah (Allah’tan affımı isterim)"
"Bismillah"
"Elhamdulillah"
"MaşaAllah (Allah’ın dediği olur)"


Kur'an Talebesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder