28 Kasım 2012 Çarşamba

AHLAK (ÂDÂB) Test – 3


Adı:                                       AHLAK (ÂDÂB) Test – 3                        Tarih: ../../2012
Soyadı:


Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakkı: SELAMLAŞMA
1. “Ebedi mutluluk ve iki cihanda selâmet üzerinize olsun” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.Selam                 b.Salavat                c.Salâ                d.Salât

2.Allah-u Teâlâ, Nisâ Sûresi 86. Âyetin de: “Size herhangi bir şekilde ……………. verildiği zaman sizde ondan daha hayırlısı ile ……………………. veya aynen karşılık verin. Kuşkusuz Allah her şeye hakkıyla karşılık verendir.” buyurmuştur. Boşlukları doldurunuz.

3.Yukarıdaki bulunan Âyete göre, aşağıdaki verilen Selamlara nasıl cevap verilir karşılarına yazınız.
*“Es-selâmu Aleykum veya Selâmun Aleykum” derse ona:……………………………………………………………………………………………
*“Es-selâmu Aleykum ve Rahmetullah” derse ona: ………………………………………………………………………………………………………
*“Es-selâmu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekâtüh” derse ona da: …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………

4. Rasûlullah sav. buyurmuşlardır ki: “Binekte olan y…………………., yürüyen o………………….., sayıca az olan ç.… o……….,
Küçük b..…………… selam verir.”

5.Hz.Enes rivayet etmiştir, Rasûlullah sav. Bana şöyle derdi: “Yavrucuğum! Kendi ailenin yanına girdiğinde onlara ……………. ver ki sana ve ev halkına bereket olsun…”

6. Rasûlullah sav. buyurmuşlardır ki: “Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Y…………. ve H……………..... benzeme-
yin. Şüphesiz ki Yahudilerin ………………. Parmaklarla işaret, Hıristiyanların ………………. ise avuçla işaret etmektir.”

7. Aşağıdakilerden hangisi Selamın sağladığı kazançlardan değildir?
a.Kırgınlıklar ve dargınlıklar azalır.                                          
b.Aramızdaki sevgi bağı güçlenir.
c.Birbirimize karşı kaba, ayıp ve kötü davranışlardan uzak tutar.
d.Karşımızdakine karşı güvensiz ve hoşnutsuz olmamızı sağlar.

8. Aşağıdakilerden hangisine Selam verilmez?
a.İlim öğretmekte ve vaaz vermekte olan hocaya.                
b.Kur’an okuyana.
c.Genç ve yabancı hanımlara.                                                   
d.Namaz kılmamakta olan kişiye.

9.Aşağıdakilerden hangileri Selamın âdâplarından değildir?
1.Selam verenin ve alanın selamı birbirine duyurması (duyulacak kadar yüksek sesle vermesi).
2.Birisiyle karşılaştığımız konuşmaya başlamadan önce selam veririz.
3.Vedalaiırken ayrılmadan önce selam veririz.
4.Selam verip konuştuğumuz bir insanla ayrıldıktan sonra tekrar karşılaştığımızda selam veriririz.
5.Bir yere veya topluma girerken ve çıkarken selam veririz.
6.Tanıdığımız tanımadığımız her insan ile selamlaşmak.
7.İçinde kimse bulunmayan eve girildiğinde de” Es-selâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhis salihîn”:“Selam bize ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun” demek.
8.Bir kimse tarafından üzerine aldığı selam emanetini sahibine teslim etmek.
a.Hepsi                b. 1-3-5-7               c.Hiç biri                d.2-4-6-8

Cevaplar;

1. "D"   -   " İlk olarak puta tapınma Nuh a.s'ın kavminde ortaya çıktı. Bunun sebebini şöyle açıklayabiliriz: O kavim içerisinde çok takvalı, Allah'a kulluk noktasında çok hassasiyet sahibi, güzel örnek olan salih kimseler vardı. Onların ölümlerine halk çok üzülüyor. Şeytan onlara, bu salih kimseleri hatırlamaları ve unutmamaları için onların anıtlarını heykellerini yapmayı fısıldıyor(vesvese veriyor) ve onlarda bunu yapıyorlar. Bu hatırlama, saygı işi zamanla ibadete ve onları kutsamaya dönüşüyor. Onalr için anma günleri tertip ediyorlar, onlar adına adakalr kesiyorlar ve onların ayaklarında buhurlar yakıyorlardı. Daha sonra onları kendilerine ilah edindiler..."

2. "D"

3. "Ved"  -  "Suvâ"   -   Yeğûs"  -  "Ye’ûk"  -  "Nesr"

4. "D"

5. "D"

6. "bin yıldan elli yıl eksik"

7. "D"

8. "X (yanlış)"  -  "√(doğru)"  -    "X (yanlış)"  -  "√(doğru)"  -    "X (yanlış)"


Kur'an Talebesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder