7 Kasım 2012 Çarşamba

AHLAK (ÂDÂB) Test – 2


Adı:                                                     AHLAK (ÂDÂB) Test – 2                         Tarih: ../../2012
Soyadı:

MİSAFİRPERVERLİK ve SOFRA ÂDÂBI
1.Allah-u Teâla, Nur Sûresi 27-29. Âyetlerin de: “Ey İman edenler!.Kendi evinizin dışındaki evlere, ……………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....Düşünürseniz bunun sizin için daha iyi olduğunu görürsünüz. ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Eğer size, “Geri dönün”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. Allah yaptıklarınızı bilendir. Oturulmayan…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklediklerinizi de bilir.” Buyurmuştur. Boşlukları doldurunuz.

2.Aşağıdakilerden hangileri misafir olduğumuzda yapmamız gereken doğru davranışlardır?
1.Ziyaret edeceğimizi önceden haber verip izin almak.
2.Davet edildiğimizde mazeretimiz yoksa reddetmemek.
3.Davete katılamayacaksan mazeretimizi bildirmek.
4.Ziyaret zamanını ev sahibine sıkıntı vermeyecek şekilde seçmek.
5.Ziyarete giyerken temiz giyinmek.
6.İmkanlar ölçüsünde hediye götürmek.
7.Kapıyı çalıp girmek için izin istemek.
8.”Kim o?” denildiğinde adımızı söylemek.
9.İçeri girerken selam vermek.
10.Ev sahibinin gösterdiği yerde oturmak ve başka odalara izinsiz gitmemek.
11.Ziyaret saatimizi ev sahibini rahatsız edecek kadar uzatmamak.
12.Ev sahibi bıktıracak kadar sık ziyarete gitmemek.
a.1-3-5-7-9-11                    b.2-4-6-8-10-12                     c.Hepsi                       d.3-6-8-10-11-12       

3.Aşağıdaki davranışlardan hangileri ev sahibi olduğumuzda uyguzsuz davranışlardandır?
1.Misafiri geldiğinden hoşnut olmayarak surat asmak, ağız burun eymek.
2.Misafiri uygun ve temiz kıyafetlerle karşılamak.
3.Misafirin selamını almak.
4.Misafirin biran önce gitmesi için konuşmasını uzatmaması için sadece onu dinleyim hı, ya evet demek.
5.Misafiri rahat ettirmeye çalışmak.
6.Hiçbir şey ikram etmeyerek biran önce gitmesini sağlamak.
7.Güzel sözlerle uğurlamak.
8.Davetlilerin arasında mutlaka salih bir kişinin bulunmasını sağlamak.
9.Dargın olan iki kimseyi bir arada davet etmemek.
10.Misafirlere yaptığı ikramı başa kakmak.
a.1-4-6-10                          b.hepsi                            c.Hiçbiri                           d.2-3-5-7

4.Aşağıdakilerden hangisi misafire ikram âdâbına aykırıdır.
a.Misafire hazırlağı şeyi ne kadar masraf olursa olsun israf saymamak.
b.Yemeklerin konulup ikram edileceği tabakların son derece teziz olması.
c.Misafirin bazısına ikram ederken bazısına ikram etmemek.
d.herkesin rahatça yiyebilmesi için yemekelrin tümünü sofraya koymak.

5. Allah-u Teâla, Nahl Sûresi 114. Âyetin de”Allah’ın size verdiği …………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….”buyurmuştur.Boşluğu doldurunuz.

6. İsraftan kaçınmamız için Allah-u Teâla, A’raf Sûresi 31. Âyetin de: “Yiyin için fakat …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….” buyurmuştur. Boşluğu doldurunuz.

7.Aşağıdakilerden hangisi yemek öncesi hazırlıklardan değildir?
a.Elleri yıkamak.                                    
b.Namaz vakti sofra hazırlanmışsa hemen namaz kılıp yemeğe geçmek.
c. Besmele ile başlamak                       
d.Büyükler veya misafir varsa önce onların başlamasına dikkat etmek.

8.“Bismillahi fî evveli vel âhiri”nin anlamı nedir ne zaman ve niçin söylenir?  ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9.Aşağıdakilerden hangileri yemek yerken düşünmemiz gerekenlerdendir?
1.Rengini           2.Şeklini         3.Kokusunu      4.Tadını        5.Nereden geldiğini
a.1-2-5                      b.1-3-5                       c.Hepsi                                d. Sadece 5

10.Aşağıdakilerden hangisi yemek sırasındaki edeplerden değildir?
a.Bir lokmayı yutmadan diğer lokmaya uzanmamak.
b.Yemek yerken önünden yememek.
c.Sıcak yemeğe üflememek.
d.Yemek sırasında tiksindirecek, iğrenç hareket ve sözlerden kaçınmak.

11.Aşağıdakilerden hangisi yemekten sonraki edeplerden değildir?
a.Doymadan önce kalkmak.                     
b.Allah’a hamd ve şükür ederek kalkmak.                  
c.Elleri yıkamayıp yalamak.                      
d.Şüpheli bir şey yenilmişse: “Allah’ım bu yemekleri sana isyan yolunda harcanan bir güç kılma”demek.

12.Aşağıdakilerden hangilerini yemek ve içmek haramdır?
1.Leş                   2. Kan                 3.Domuz eti             4.Sarhoşluk veren içki ve uyuşturucular
5.Kesilme ve avlanma dışında ölen veya öldürülen hayvanlar.           
6.Allah’tan başkası adına kesilen hayvanlar.
7.Hırsızlık vb. gibi yollarla elde edilen şeyler.
a.1-3-4                    b.4-5-6                       c. Sadece 3                             d. Hepsi

13.Aşağadkilerden hangi su içme adabına aykırıdır?
a.Suyu bardağa koyup sağ elle yuvarlamak suretiyle değil, emmek suretiyle içmek.
b.Üç yudumda; birincisinde yudumu kısa, ikinci yudumu biraz daha uzun tutup üçüncü yudumda kanana kadar içmek.
c.Su içerken nefes almaktan ve geğirmekten sakınmak.
d.Ayakta veya uzanır vaziyette iken içmek.

Cevaplar;

1. "geldiğinizi farkettirip (izin alıp) ev halkına selam vermedikçe girmeyin."  -  "Orada hiçbir kimse bulamadıysanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin."  -  "denilirse, hemen dönün."  -  "evlere, içinde kendinize ait eşyanın bulunduğu evlere girmenizde herhangi bir sakınca yoktur."

2. "C"

3. "A"

4. "C"

5. "rızıktan helal ve temiz olarak yeyin, eğer (gerçekten) yanlız Allah'a ibadet ediyorsanız, onun nimetine şükredin."

6. " israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez."

7.  "B"

8. anlamı; "Öncesinde de, sonrasında da Allah'ın adı ile..." . Yemeğe başlamadan önce besleme çekilmesi unutulup, yemek sırasında hatırlanınca besmelenin yerine söylenen sözdür.

9. "C"

10. "B"

11. "C"

12. "D"

13. "D"

Kur'an Talebesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder