7 Kasım 2012 Çarşamba

AHLAK (ÂDÂB) Test – 1


Adı:                                               AHLAK (ÂDÂB) Test – 1                                 Tarih: ../../2012
Soyadı:
İNSANİ İLİŞKİLER (1.Anne-baba/Sıla-i Rahim)
1.Allah-u Teâla, İsra Sûresi 23. Âyetin de: “ Rabbin şunları emretti: Allah’tan başkasına kulluk etmeyin. Anne ve babanıza……………………………………….................…................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................İkisiyle de tatlı ve güzel konuş” buyurmuştur. Boşluğu doldurunuz.

2. Rasulullah sav buyurdular ki: k................... sevgi ve şefkat göstermeyen, b..................  değerini bilmeyen bizden değildir.

3.Aşağıdaki hangi durumda anne ve babamıza itaat etmememiz gerekir?
a.Canımızın istemediği bir şey söylediklerinde
b.İsteklerini sert bir dille söylerlerse
c.İsteklerimizi yapmadıklarında
d.Allah’a isyanı ve günahı gerektiren hususlarda

4. Allah-u Teâla, Ankebût  Sûresi 8. Âyetin de:” Biz insana annesine ve babasına iyi davranmasını öğütledik. Ama bununla beraber ................................................................................................................................
........................................................................................ sakın onlara boyun eğme.O zaman size yaptıklarınızı haber vereceğim.” Buyurmuştur. Boşluğu doldurunuz.

5.Aşağıdakilerden hangileri Anne ve Babamıza karşı görevlerimizdendir?
1.Daima onların bizlere güler yüz ve yumuşaklık göstermesini beklemek.
2.Kendimize dua ettiğimiz gibi onlara da dua etmek.
3.Dünyevi iş ve amellerde onların fikirlerini almamak.
4. Yaptığımız işlerde rızalarını almak.
5.Beğenilmeyecek bir iş yaptıklarında onları kınamak.
6.Sofrada onlardan önce yemeğe başlamak.
7.Anne ve babanın yanında misafir bulunuyorsa kapıya yakın oturup onların söyleyecekleri işleri yerine getirmede acele etmek.
8. Karşılarında yüksek sesle konuşmak.
9.Onlara kötülük yapan kişilerle arkadaşlık yapmamak.
10.Anne ve baba hayatta iken de vefat ettikten sonrada onların dostlarına saygılı olmak.
11.Öldükten sonra iyi bir şekilde anmak.
a.1-3-5-7-9-11                 b. 2-4-6-8-10-11                      c.2-4-7-9-10-11                     d.1-3-4-6-9-11

6.”Akrabayı arayıp sormak, ziyaret etmek, elden geldiğince ve öncelikle akrabaya yardım etmek” anlamındaki ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.Sırat-i Müstekim                  b.Selamun Aleykum                c.Sıla-i Rahim                         d.Salat-u Selam

7. Allah-u Teâla, Nisa Sûresi 36. Âyetin de: “Yalnız Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi eş koşmayın. ……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Allah kendini beğenenleri ve övünenleri sevmez.” Buyurmaktadır. Boşluğu doldurunuz.

8.Aşağıdakilerden hangisi anne ve babamız, akrabalarımız başta olmak üzere insanlara karşı görevlerimiz arasında yoktur?
a.İhtiyacı olduğunda ya da istediğinde maddi manevi yardımcı olmak.
b.Zararlardan korumak.
c. Hatalarını ve kusurlarını yüze vurmak.
d.Karşılıklı ilişkilerde edepli olmak.

9.Aşağıdakilerden hangisi akrabalık ilişkilerinin gerektirdiklerindendir?
1.Gerektiğinde maddi manevi yardımda bulunmak.                      4.Hataları ve kusurları bağışlama.
2.Borç ve ödünç  alıp verme.                                                      5.Kırgın ve dargın olanları barıştırma.
3.İyi ve kötü günlerini paylaşmak.                                               6.Ziyaret etmek.
a.1-3-5                                 b.2-4-6                                   c.2-3-5                                      d.Hepsi


Cevaplar;

1.  "iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa, kendilerine «of!» bile deme; onları azarlama, "

2.  "küçüklerine"  -  "büyüklerinin"

3. "D"

4. "onlar, seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) Allah'a ortak koşman için zorlarlarsa, "

5. "C"

6. "C"

7. "Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara (köle hizmetçi vb.)iyi davranın."

8. "C"

9. "D"

Kur'an Talebesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder