7 Kasım 2012 Çarşamba

FIKIH/İLMİHÂL Test – 1


Adı:                                             FIKIH/İLMİHÂL  Test – 1                         Tarih: ../../2012
Soyadı:

 İBADET ve TEMİZLİK
1.”Emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah’a tam bir sevgi besleyip tam bir saygı duymaktır” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.İsyan                         b.İbâhe                                c.İslam                                 d.İbadet

2. “Bizler Allah’ı görmesekte her daim O’nun bizi gördüğünü bilerek ibadetlerimizi yalnız O’nun rızasını kazanmak için yapmalıyız” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.İhtiyaç                              b.İlyas                               c.İhlas                             d.İhtilaf

3.İbadetler; İhlas ile Rasûlallah’ın sünnetine uyarak yapılır. Bu açıklama ibadetin hangi durumunu ifade eder.
a.Sevap                      b.Rükün                            c.Güzel                         d.Çirkin

4. Aşağıdakilerden hangisi, hem Bedenî İbadetin hem de Mâlî İbadetin kapsamına giren ibadettir?
a.Namaz                     b.Zekat                              c.Hac                                  d.Oruç

5.Temizliğe vermemiz gereken önemi Kur’an-ı Kerîm’de, daha ilk inen ayetler de temizliğin emredilmesinden anlayabiliriz. Müddessir  Sûresi 4. Âyetin de:”Ey Habibim! …………………..…………………………………………”  ve  A’raf  Sûresi 31. Âyetinde de: “Ey Âdem oğulları! Her namaz sırasında ………………………………………………giyin..” buyurulmuştur. Boşlukları doldurunuz.

6.İbadet yeri temizliği ise bütün İbrahîmi dinlerde ortak bir değer olup, Kâbe-i Muazzama’da sembolleşir. Bakara Sûresi 125. Âyetin de: “Biz, İbrahim ve İsmail’e: Tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için Evim’i (Kâbe’yi) ……………………………………………. ,diye emretmiştik.” buyurulmuştur. Boşluğu doldurunuz.

7.Kur’an’da, mânevî kirlerden temizlenme(tevbe) ile maddi kirlerden temizlenme birlikte zikredilmiş ve bunları yapanların Allah’ın sevgisini kazanacakları belirtilmiştir. Bakara  Sûresi 222. Âyetin de: “Şüphesiz, Allah çok ………….. edenleri ve çok ……………………………… sever.” buyurulmuştur. Boşlukları doldurunuz.

8.Allah-u Teâla kurtuluşa erenlerin ilk sıfatının temizlenme olduğunu: “Şüphesiz, iyi ………………. ve Rabb’nin adını zikredipte …………….. kılan kimse umduğuna ermiştir.” A’la  Sûresi 14-15. Âyetlerin de açıklamaktadır. Boşlukları doldurunuz.

9.”necasetten temizlenme” – “Hadesten temizlenme” – “ Kalbin dışının temizliği” – “Kalbin içinin/özünün temizliği” ifadelerini aşağıdaki cümlelerin karşısına uygun olarak yerleştiriniz.
*Beden, elbise ve çevrenin, kirve pislikten temizlenmesi: ………………………………………………………………
*Abdestsizliğin giderilmesi, namaz abdesti, boy abdesti, teyemmüm: …………………………………………………………
*Hased, kibir,riya,hırs,düşmanlık, gösteriş ve buna benzer kötü hastalıklardan temizlenme:……………………………………..…
*Allah’tan başka her şeyden temizlenmesi: ……………………………………………………………………

10.Aşağıdakilerden hangisi İbadet için şart olan temizlik kapsamına girmez?
a.Necaset temizliği             b.Hades temizliği             c.Kalp temizliği             d.Bayram temizliği

11.Aşağıdakilerden hangisi, temizliğin farz olduğu kişiler de bulunması gerekenlerdendir?
1.Müslüman olmak                                                     6.uyku halinin bulunmaması
2.Akıllı olmak                                                             7.Unutma halinin bulunmaması
3.Ergenlik çağına girmek(7 yaşında başlar)                  8.Zorlama altında bulunmaması
4.Ay hali ve lohusalık kesilmesi.                                  9.Su ve temiz toprağın bulunması
5.İbadet vaktinin girmesi
a.1-2-3-4-5-9                    b.1-2-3-4-5-7-8-9                      c.Hepsi                        d.1-2-3-4-5-8-9

11.Tuvalete girmeden önce okunan “ bismillâhi Allahümme innî eûzü bike minel hubsi vel habâis” duasının anlamını noktalı kısma yazınız. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12.Tuvaletten çıkarken okunan “Ğufranek. Elhamdulillâhil – lezî ezhebe annil ezê  e  ve âfânî “ duasının anlamını noktalı kısma yazınız. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Cevaplar;

1. "D"

2. "C"

3. "B"

4. "C"

5. "Elbiseni temiz tut."  -  "güzel ve temiz elbisenizi"

6. "tertemiz tutun."

7. "tevbe"  -  "temizlenenleri"

8. "temizlenip arınan"  -  "namaz"

9. "necasetten temizlenme"  -  "Hadesten temizlenme"  -  " Kalbin dışının temizliği"  -   "Kalbin içinin/özünün temizliği"

10. "D"

11. "C"

12. "Allah'ın adı ile; Allah’ım!Pislikten ve pis olan şeylerden sana sığınırım."

13. "Allah'ım, affını talep ediyorum!Benden sıkıntıyı gideren ve bana afiyet bahşeden Allah’a hamd olsun."


Kur'an Talebesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder