28 Kasım 2012 Çarşamba

EZAN ve NAMAZ


EZAN’IN NİTELİĞİ
اَللّهُ اَكْبَرُ   Allâh’u Ekber = “Allah en büyüktür” der. ( 4 defa)
اَشْهَدُ اَنْ لآ اِلَهَ اِلاَّ اَللهُ Eşhedu en lâ ilâhe illallah = Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.(2 defa)
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُلَّهِ Eşhedu enne Muhammeden resulullah = Şehadet ederim ki. Muhammed Allah’ın resulüdür. (2 defa)
حَيَّ عَلىَ الصَّلاةِ Hayye alassalah = Haydi namaza (2 defa)
حَيَّ عَلىَ اْلفَلاَحِ Hayye âlel felah = Haydi kurtuluşa (2 defa)
اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ Esselâtu hayrun minennevm = Namaz uykudan hayırlıdır(Sadece sabah ezanında hayye el felah dedikten sonra 2 defa okunur.)
اَللّهُ اَكْبَرُ   Allâh’u Ekber = “Allah en büyüktür” der( 2 defa)
لاَاِلَهَ اِلاَّ اَللهُ Lâ ilahe illallah = Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. (1 defa)

EZAN DUASI VE MANASI
Câbir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةَ التاَّمَةِ وَالصَّلاَةِ اْلقاَئِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَاْلفَضيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقاَماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ
Allahümme Rabbe hâzihidda' vetittâmmeh vessalâtil kâimeh âti Muhammedenil vesîlete vel fadîlete veb 'ashü makâmem mahmûden illezî ve 'adteh

"Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed'e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur." [1]

KAMETİN NİTELİĞİ
Enes (r.a.) şöyle anlattı:
Bilâl'e Ezan lafızlarını ikişer ikişer, kamet lafızlarını da birer birer söylemesi emredildi.[25]

اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لآ اِلَهَ اِلاَّ اَللهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُلَّهِ حَيَّ عَلىَ الصَّلاةِ حَيَّ عَلىَ اْلفَلاَحِ قَدْقاَمَتِ الصَّالاَةُ قَدْقاَمَتِ الصَّالاَةُ اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لاَاِلَهَ اِلاَّ اَللهُُ
“Allahu ekber, Allahu ekber, Eşhedu enla ilahe illallah Eşhedu enne Muhammeden Resulullah, hayye alassalah, hayye alel felah, kad kametissalah: (namaz başladı hazır olun), kad kametissalah, Allahu ekber, Allahu ekber.”

Namaz Neyi Gerçekleştirir?
   Namaz, sürekli Allah'ı anmayı ve O'nunla sürekli ilişki halinde olmayı gerçekleştiren bir ibadettir. Bütün itaatleri ve yüce Allah'a teslim olmayı, O'na hiçbir şeyi ortak koşmaksızın yalnızca O'na yönelmeyi ifade eder. İnsan nefsini eğitir, ruhu arındırır, kalbi aydınlatır. Bunu da kalbe Allah'ın celal ve azametinin tohumlarını ekerek yapar. Kişiyi tertemiz eder, ahlâkın üstün değerleri ile bezenmesini sağlar.
   Namaz dindarlığın özünü teşkil eden bir ameldir. Bundan dolayı namaz tevhidden sonra bütün peygamberlerin risaletinde arka arkaya kesintisiz bir ibadet olarak emredilegelmiştir. Namaz sayesinde Allah'a ulaşmanın yolları güçlenir, kul namaz ile ilahi yükümlülüklerin zorluklarına karşı manevi bir yardıma sahib olacak şekilde güç ve enerji kazanır.
   Yüce Allah, müslümanlara kendisini layık olduğu şekliyle övsünler, bu yolla emirlerini onlara hatırlatsın, dünya hayatında karşılaşacakları çeşitli zorluk ve belaların yükünü hafifletmek için namazın yardımını alsınlar diye namazı farz kılmıştır.
   Namaz kılmakla insan, Rabbinin huzurunda tam bir saygı ve boyun eğiş haliyle durur. Kalbiyle ma’budunun azametinin farkına varır. Bununla birlikte ma’budun cemal ve celâline karşı sevgi ve korku hisseder. Onun yanındaki hayırları ümit eder, sıkıntılarının giderilmesini arzular, onun çetin azabından korkar.

KUR'AN ÂYETLERİNİ NASIL KIRÂET(OKUMAK) GEREKİR?
Namazda Kur'an'dan bir miktar okumak farzdır.
"Namazda Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun!" (Müzzemmil 20)

Kur'an'ın nasıl okunması gerektiğini, yine Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler gayet açık ve net olarak ortaya koymaktadır:

"Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onu tilâvetinin hakkını vererek okurlar." (Bakara 121)
Kur'an; temiz bir kalp ve temiz bir ağızla, saygı ve edep kuralalrı içinde, hakkını vere vere ve anlamını, ahlakını düşünerek okunmalıdır. Tilavetinin hakkını vermek, ayetler üzerinde düşünmeyi, azap ayetleri okunurken Allah'a sığınmayı, müjdelerle ilgili ayetlerde hamdetmeyi, emredilenleri kabul edip yapmaya azmetmeyi, yasaklananları ise haram sayıp yapmamaya söz vermeyi ifade eder.

"Kur'an'ı tam bir tertîl üzere oku!" (Müzzemmil 4)
Tertîl; bir şeyi dosdoğru yapmak, güzel bir şekilde düzenlemek, kusursuz bir biçimde ve açık açık, hakkını vererek manasına gelir.
Bir söz, ne kadar güzel olursa olsun, gereği gibi okunmayınca güzelliği kalmaz. Sesi, her ayetin mana ile ilişkisi gözetilerek ruhi ve manevi bir uyumla, yerine göre şiddet, yerine göre yumuşaklık gösterilerek, manayı duyup bütün benliğinde hissedip yaşacak şekilde okumak.Mesela; rahmet ayetlerinde sesimizi yükselterek ona rağbetimizi, azap ayeti gelince sesimizi alçaltarak O'ndan korktuğumuzu, hislerimizi kırâetimizde göstermeliyiz.

"Bu Kur'an, ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler(tedebbür) ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar (tezekkür) diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır." (Sâd 29)
Kur'an; anlamak, öğrenmek, düşünmek, öğüt ve ibret almak, Allah'ı, O'nun emir ve yasaklarını hatırlamak ve hatırlatmak, imanı ve takvayı artırmak, hidayete ermek, kalp gözünü açmak, huzur ve sükun bulmak için okunur.

Hz.Ali -Allah ondan razı olsun- kırâet hakkında şöyle buyurur:
"Kendisinde anlayış ve idrakin bulunmadığı hiçbir ibadette ve yine kendisinde tedebbürün(düşünmenin) bulunmadığı hiçbir kırâette hayır yoktur!"
anlamak, idrak edip düşünmek, öğüt almak için değil de, dil alışkanlığı ile birşeyler mırıldanmanın da hayrı yoktur.Nitekim Mâûn Suresinde şöyle buyruluyor:
"Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar kıldıkları namazdan habersiz ve gafildirler.Onlar gösteriş yaparlar." (Mâûn 4-6)

 NAMAZIN MANASI
Namaza başlamadan önce niyet edildikten sonra
أَعُوذُ بِااللهِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ Euzubillâhimineşşaytânirracîm = Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  Bismillâhirrahmânirrahîm = Allah’ın adıyla namaz kılmaya başlarım dedikten sonra iftitah tekbiri: Allâh’u Ekber denir.
~ KIYAM ~
Önce ayakta dikilip durur (kıyam) ve ellerimizi yukarı doğru kaldırıp, Allahu ekber (Ancak Allah yüce ve uludur, en büyüktür) deriz. Böylece insan, O (cc) müstesna her şeyi bir tarafa atıp bırakmakta ve O'nun emir ve iradesine tabi duruma geçmektedir. Kulluk ve kölelik bu şekilde tescil edilir. Böylece ayakta duran tüm varlıkların ibadeti de temsil edilir.
- Ayakta durmakla ağaçların, dağların ve sürekli ayakta durarak ibadet eden meleklerin ibadetlerini temsil ediyoruz.

اللّهُ اَكْبَرُ Allâh’u Ekber = “Allah en büyüktür” der.

SUBHANEKE DUASI
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعالَى جَدُّكَ وَلاَ إلَهَ غَيْرُكَ
SubhânekAllahümme ve bihamdik ve tebâreke'smük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe ğayruk
Allah'ı‎m seni her çeşit noksan s‎fatlardan takdîs ederim, hamdim sanad‎r. Senin ismin mübârek, azametin yücedir, senden başka ilah da yoktur.

Hz. Aie (rad‎yallâhu anhâ) anlat‎yor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) namaza (iftitah tekbiri ile) balay‎nca unu okurdu: "SubhânekAllahümme ve bihamdik ve tebâreke'smük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe ğayruk.
(Allah'‎m seni her çeşit noksan s‎fatlardan takdîs ederim, hamdim sanadı‎r. Senin ismin mübârek, azametin yücedir, senden başka ilah da yoktur)."[2]

FATİHA SURESİ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ العَالَمِينَ () الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ () مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ () إيَّاكَ نَعْبُدُ وإيَّاكَ نَسْتَعِينُ () اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ () صِرَاطَ الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيِنَ
Elhamdulillâhi Rabbilâlemin. Errahmânirrahîm. Mâliki yev midîn. İyyake na’budu Ve iyyake nestaîn. İhdinassirâtelmustekim. sirâtellezîne En amte Aleyhim ğayrilma’dubi aleyhim ve La êddâllîne

Rahmân Rahîm Allah’ın ismi ile.
Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm ve din günü (kıyâmet günü)nün sâhibi olan Allaha mahsûsdur. Yalnız sana ibâdet eder, yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine ni’met verdiklerinin yoluna ilet. Gazâba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.

Fâtiha Suresi hakkında bir hadis-i Kudsîde şöyle buyrulmuştur:
"Namazı kulumla aramda ikiye ayırdım. Bir yarısı Benimdir, diğer yarısı kulumundur. Kuluma istediği verilecektir.
Kul: "Hamd âlemlerin Rabbi Allah'adır" dediği zaman Allah: "Kulum Bana hamd etti, senada bulundu" der.
Kul: "Allah, Rahmân ve Rahîmdir" deyince, Allah: "kulum Beni övdü" der.
Kul: "Din gününün sahibi, hükümdarıdır" dediği zaman, Allah: "Kulum Beni yüceltti" der.
Kul: "Ancak Sana kulluk/ibâdet eder, yalnızca Senden yardım dileriz" dediği zaman, Allah: "Bu Benimle kulum arasındadır, artık kulum ne isterse verilecektir" der.
Kul: "Bizi doğru yola ilet. Nimet verdiğin kimselerin yoluna. Kendilerine gazab edilmiş olanların ve sapmışların yoluna değil" dediği zaman Allah: "İşte bu, yalnızca kulum içindir; kulumun isteği yerine gelecektir" der." [3]

~ RUKU ~
İnsan, Allahın şanına yakışan övgüler serdettikten sonra bu yücelik karşısında kendini o derece aciz ve zayıf hisseder ki, bunu ifade için öne egilir (rüku), saygi isareti olarak başını alçaltır ve, Sübhane Rabbiyel-Azim(Büyüklük ve azamet sadece Ona ait olan Rabbimi bütün noksanlardan tenzih edip yüceltirim.) der. Mü'min bu haliyle, rükû halindeki tüm canlilarin ibadetini de temsil etmektedir.
Rükuda okunan duanın manası:  سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمْ = Sübhâne Rabbiyel Azîm: Yüce Rabbim,Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim

 İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Sizden biri rükû edince üç kere "Sübhâne rabbiyel azîm (Büyük Rabbim (her çeşit kusurdan) münezzehdir" desin. Bu, en az miktardır. Secde yapınca da üç kere "Sübhâne Rabbiye'l a'lâ (Ulu Rabbim (her çeşit kusurdan) münezzehdir" desin. Bu da en az miktardır."[4]

~ DUA ~
Sonra yine doğrularak kendisini bu doğru yola ilettiği için Allah'a şükür ve hamdını arz eder. Bir an için Allah'ın yücelik ve büyüklüğü ve kendi hareketinin basitlik ve küçüklüğü karşısında ayakta tefekküre dalıp bundan o derece yılgın ve sarsılmış bir hale gelir.

Rükudan doğrulunca:   سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ  = Semiallâhu limen Hamideh: Allah,kendine hamd edenleri duyar.
رَبَّناَ لَكَ لْحَمْدُ Rabbena lekel hamd: Rabbimiz hamd yalnız sana özgüdür.

حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ  اَلْحَمْدُ ِللهِ  اللّهُ اَكْبَرُ = Allahu ekber, Elhamdü lillâhi hamden kesîran tayyiben mubâreken fîhi: Allah büyüktür, çok temiz ve mübârek hamdler Allah'adır.

Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) namaz kılarken nefes nefese bir adam geldi ve:"Allahu ekber, Elhamdü lillâhi hamden kesîran tayyiben mubâreken fîhi. (Allah büyüktür, çok temiz ve mübârek hamdler Allah'adır!)" dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) namazı bitirince:"Şu kelimeleri hanginiz söyledi?" diye sordu. Cemaat bir müddet sessiz kaldı, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "(Kim söylediyse çekinmesin, benim desin), Zîra fena bir şey söylemiş değil)" dedi. Bunun üzerine adam:"Ben, ey Allah'ın Resûlü!" dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) da:"Ben on iki melek gördüm. Her biri, bu kelimeleri (Allah'ın huzuruna) kendisi yükseltmek için koşuşmuşlardı."[5]

~ SECDE ~
Secdeye kapanır ve alnını, tevazu ve acizliğini tam manasıyla hissederek yere değdirir ve şöyle söyler: Sübhane Rabbiyel-Ala (Büyüklük ve Yücelik sadece Ona ait olan Rabbimi bütün noksanlardan tenzih edip yüceltirim).
Secdede iken:   سُبْحَانَ رَبِّيَ اْلاَعْلي   =   Sübhâne Rabbiyel âlâ: Sen bütün noksanlılardan uzaksın Yüce Rabbim (Yüceler yücesi Rabbimin huzurunda ben eğiliyorum ve alnımı yere koyuyorum)

İki secde arasında: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى    Allâhummağfirlî = Allah’ım beni affet

~ TAHIYYAT VE SELAM ~
Bu hareketleri bir dizi tekrar etmesinden sonra kişi kendini, arada hiçbir vasıta veya aracı bulunmaksızın doğrudan doğruya şahsen Allah'ın huzurunda bulur ve ondan yardım talep eder.

TAHİYYAT DUASI
اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَواَتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِينَ اَشْهَدُ اَنْ لآاِلَهَ اِلاَّالله وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
“Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühü. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh.”

“ Saygılar dualar ve temiz şeyler Allah’a aittir. Selam sana da ey peygamber Allah’ın rahmeti ve bereketi de. Selam olsun bize ve Allah’ın Salih kullarına. Tanıklık ederim Allah’tan başka ilah olmadığına ve tanıklık ederim muhammedin onun kulu ve elçisi olduğuna.”[6]

ALLAHUMME SALLİ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ * كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ * اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ *
Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.İnneke hamidun mecîd
“Allah’ım ibrahime ve yakınlarına rahmet ettiğin gibi muhammed’e onun evlat ve yakınlarına da rahmet et; muhakkak ki sen övülmeye layık ve şanı yüce olansın.”

ALLAHUMME BARİK
اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ * كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ * اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.Kemâ barekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.İnneke hamidun mecîd
“Allah’ım Muhammedi ve yakınlarını, İbrahimi ve yakınlarını mübârek kıldığın gibi mübârek kıl; şüphe yok ki, övülmüş yalnız sensin, gerçekten şan ve şeref sahibi de sensin.”

RABBENA ATİNA
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بِرَحْمَةِكَ يأ اَرْحَمَراَّحِمِينَ
Rabbenâ Âtina fid'dunyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve ginâ azâbennâr Birahmetike yâ Erhamerrahimîn

“Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru, bize rahmetinle muamele et. Ey merhametlilerin en merhametlisi!”


RABBENA FİRLİ
رَبَّنَا اغْفِرْ لِى وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِلْمُؤمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ اْلحِسَابِ
Rabbenâğfirlî  ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minine  yevme yekûmu'l hisâb
“ Allah’ım beni bağışla, anne ve babamı, ve bütün mü’minleri hesap gününde bağışla”

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ = Esselâmu Aleykum ve Rahmetullah: Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun

KUNUT DUALARI
Peygamberimizin olağan üstü olaylarda ve felaketlerde ikindi, akşam, yatsı namazlarında dördüncü rek’atte ve sabah namazlarında da ikinci rek’atte rükudan doğrulunca zaman zaman kunut duası yaptığına dair rivayetler bulunmaktadır. [7]
Sabah namazında ikinci rekatin rukundan kalkınca kunut duası okumak sünneti müekkededir. [8]
Enes (r.a.) diyor ki: Resulullah (s.a.v.) dünyadan ayrılıncaya kadar sabah namazında kunuta devam etti. [9]

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ * وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نَسْتَهْدِيكَ * وَ نُؤْمِنُ بِكَ وَ نَتُوبُ اِلَيْكَ * وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ ونُثْنِى عَلَيْك اْلخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَ لاَ نَكْفُرُكَ * وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ
Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik Ve nü'minü bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk

Ey Allah’ım! Biz senden yardım dileriz. Sana istiğfar ederiz. Senden hidâyet isteriz. Sana îmân ederiz. Sana tevbe ve sana tevekkül ederiz. Bütün hayrlarla seni överiz. Sana (ni’metlerine) şükreder, küfrân-ı ni’met etmeyiz. Sana karşı fısk ve fücur edeni atar ve terk ederiz.

اَللَّهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لَكَ نُصَلِّى وَ نَسْجُدُ * وَ اِلَيْكَ نَسعْىَ وَ نَحْفِدُ * نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَ نَخْشَى عَذَابَكَ * اِنَّ عَذَابَكَ بِاْلكُفَّارِ مُلْحِقٌ *
Allâhumme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhik

Ey Allahım! Ancak sana ibâdet eder, namâz kılar, secde eder, sana koşar ve iltica ederiz. Rahmetini recâ (ümîd) eyler ve azâbından korkarız. Çünkü senin azâbın gerçeği örten kâfirlere mutlaka ulaşır.

NAMAZIN SONUNDAKİ DUALARIN MANASI
اللَّهُمَّ أنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَللِ وَاْلإِكْرَامِ
Allahümme ente'sselâm  ve minke'sselâm  tebârekte yâ ze'lcelâli ve'l-ikrâm
Allah’ım sen selamsın. Selamet de sendendir. Ey celâl ve ikrâm sâhibi sen münezzehsin, sen yücesin.

Hz. Sevbân (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) selam verip (namazdan çıkınca) üç kere istiğfarda bulunup: "Allahümme ente'sselâm ve minke'sselâm tebârekte ve teâleyte yâ ze'lcelâli ve'l-ikrâm. (Allah’ım sen selamsın. Selamet de sendendir. Ey celâl ve ikrâm sâhibi sen münezzehsin, sen yücesin)" derdi."[10]

AYETEL KURSİ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اَللهُ لآ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اْلاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضَ وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Allahu lâ ilâhe illâ hüvel hayyül  kayyûm Lâ te’huzuhû sinetun ve lâ nevm Lehû mâ fis-semâvâti  vemâ fil erd Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey’in  min ilmihî  illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard Velâ yeûduhu hifzuhumâ ve huvel aliyyul azîm

“Allah. O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde de, yerde de ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve, arkalarındakini bilir. Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiç bir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür.” Bakara 255

Ebu Hureyre (r.a.)’den Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim her namazdan sonra otuz üç defa subhanallah, otuz üç defa Elhamdulillah ve otuz üç defa Allâhu ekber der ve
لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَليَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
“Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr.”
“Allah’tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur. mülk onundur hamd de onun hakkıdır. O her şeye kadirdir.” derse günahları denizin köpüğü kadar da olsa affolunur.” [11]
        33 defa سُبْحَانَ اللهِ   Subhanallah = Allah’ı noksanlıklardan tenzih ederim.
        33 defa أَلحَمْدُ لِلَّهْ  Elhamdulillah = Allah’a hamd olsun.
        33 defa الله ُ أَكْبرُ  Allâhu ekber = Allah en büyüktür.
Hz. Ebû Bekri's-Sıddîk'in âzadlısı Yüseyre (radıyallâhu anhümâ) -ki ilk muhâcirlerden idi- anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bize dedi ki: "Size tesbih, tehlil, takdis, tekbir çekmenizi tavsiye ederim. Bunları parmaklarla sayın. Zîra parmaklar (Kıyamet günü nelerde kullanıldıklarından) suale mâruz kalacaklar ve konuşturulacaklardır."[12]
Muaz (r.a.) diyor ki: Rasulullah (s.a.v.) elimden tuttu, ya Muaz Allah’a yemin ederim ki, seni çok seviyorum! Her namazın ardından:
اللَّهُمَّ أَعِنّيِ عَليَ ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَحُسْنِ عِباَدَتِكَ
Allâhumme einnî alâ zikrike ve şukrike ve husni ibâdetik
“Allah’ım zikrine, şükrüne ve sana güzel ibadete karşı bana yardım eyle.” demeyi bırakma dedi.[13]

ÂMENTU

آمَنْتُ بِاللهِ وَ مَلَئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ اْليَوْمِ اْلآخِرِ وَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَ اْلبَعْثُ بَعْدَ اْلمَوْتِ حَقٌّ * اَشْهَدُ اَنْ لآ اِلَهَ اِلاَّ اَللهُ * وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ *
Amentü billahi ve Melaiketihi ve Kütübihi ve Rüsulihi vel Yevmilahiri ve bil Kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel-ba'süba'delmevti hakkun Eşhedü en La ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü

“Ben Allah’a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine, ölümden sonra dirilmeye iman ettim, şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve şahadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Rasulüdür.” [14]
 ---------------------------------------------
[1] Buhârî, Ezân 8, Tefsîru sûre(17), 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 37; Tirmizî, Mevâkît 43; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân
[2] [Tirmîzî, Salat 179, (243); Ebû Dâvud, Salat 122, (776); İbnu Mâce, İkâmeti's-Salat 1, (804).]
[3] [İbn Mâce, Hadis no: 1894]
[4] [Ebû Dâvud, Salât 154, (886); Tirmizî, Salât 194, (261).]
[5] [Müslim, Mesâcid 149, (600); Ebû Dâvud, Salât 121, (763): Nesâî, İftitâh 19, (2, 132, 133).]
[6] Buhari Salat,831; Müslim Salat 402
[7] Buhari, Ebu Davud , Müslim İbni Kayyım el- Cevziyye’nin Zâdu’l Mead s.176-177
[8] Tek başına namazı açıktan okuyorsa kunutu açıktan gizli okuyorsa kunutu gizli okur. Eğer imama uymuşsa imam da açıktan okuyorsa dualara amin der. Eğer imam açıktan okumuyorsa imama uyan kendisi gizli okur. İmam Nevevi Ekkar Namaz duaları s.112
[9] Ahmed bin Hanbel, Müsned 3/162 Darakutni, 2/39
[10] [Müslim, Mesâcid 135, (591); Tirmizî, Salât 224, (300); Ebû Dâvud, Salât 360 (1513); Nesâî, Sehv 80, (3, 68).]
[11] Müslim, Mesacid,597
[12] [Tirmizî, Daavât 131, (3577); Ebû Dâvud, Salât 359, (1501).]
[13] Ebu Davud, Salat, 1522 Nesei, sehv, 3/53
[14] Cebrâîl (a.s.), Hz. Peygamber'in yanında ashabdan bir kısmının bulunduğu bir zamanda insan kılığında gelmiş ve Hz. Peygamber'in dizinin dibine oturarak İslâm, iman, ihsan ve kıyamet hakkında bilgi edinmek ve bunları ashaba öğretmek istemiştir. İmanla ilgili soruya Hz. Peygamber şöyle cevap vermiştir:
"İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, bir de hayrı ve şerri ile kadere inanmandır."
Cebrâîl de:
"Doğru söyledin" diye tasdik etmiştir.
(Buhârî, İmân, 37; Müslim, İmân, 1; Ebû Dâvûd, Sünnet, 15; Tirmizî, İmân, 4; İbn Mâce, Mukaddime, 9; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 51...)

www.rahmet.org

AKAİD Test - 4


Adı:                                                     AKAİD   Test - 4                              Tarih: ../../2012
Soyadı:

TEVHİD ve ESMÂ-ÜL HÜSNÂ(Es-Selâm,El-Mü’min,El-Müheymin)
1. Mutlak manada Allah’ın bir olduğuna, O’ndan başka ilah bulunmadığına, ortağı ve benzeri olmaktan uzak bulunduğuna inanmayı ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a.Tilâvet                     b. Tevhid                      c.Tecvit                          d.Tasdik

2. Zâriyât sûresi 56. Âyetin de: “Bil ki! Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ………… yoktur” buyurulmuştur. Boşluğu doldurunuz.

3.Aşağıdakilerden hangisi Tevhid’in anlam ve mahiyetinden değildir?
a. Yaratılışın ve var olmanın en önemli olayıdır, Allah’a kulluk yapma bilincidir.
b. Adem (a.s)’dan son peygamber Muhammed (a.s)’a kadar bütün peygamberlere gönderilen dindir.
c. İslamın giriş kapısıdır, kim bu ifadeyi inanarak söylerse Müslüman olur.
d.Şirkle aynı anlamı ifade eder.

4. Kendisine ibadet edilen, herşeyden çok sevilen, saygı (ta’zim) gösterilen, herşeyden üstün ve kutsal sayılan ve tapılan bütün ma’budlara verilen ad nedir?
a. İlah                       b. Kul                            c. Peygamber                       d. Muttaki

5.Aşağıdakilerden hangisi tevhidin kısımlarından değildir?
a. İsim ve Sıfat              b. Rububiyet                  c. Uluhiyet                    d. Nübüvvet

6.Aşağıdakilerden hangisi İsim ve Sıfat tevhidinin kapsamı dışındadır?
a. Zâti yönden Allah’ın tek olması.
b. Hiçbir varlık Allah’ın sıfatlarına sahip değildir.
c. Bir şeyi yoktan var etmesi.
d. Diğer sahte ilahlarla aynı isimlerle anılması.

7.Aşağıdakilerden hangisi Rububiyet Tevhidi kapsamı dışındadır?
a.Başkanlık etmek                                  b.Büyütmek, yetiştirmek
c. Yaratmak                                             d. Kendisinden başkasının emrine uyulan.

8.Aşağıdakilerden hangisi Uluhiyet Tevhidi kapsamı dışındadır?
a.Hüküm koymak
b.En çok korkulan ve sevilen
c.Sadece kendisine ibadet edilmeyen
d.Boyun eyilen, emirlerine uyulan

9. “Kusursuzluk, huzur ve esenlik sahibi olan, varlıkları karanlıklardan kurtaran, kullarını esenliğe çıkarandır” anlamını ifade eden isim aşağıdakilerden hangisidir?
a.Selâm                  b.Samed                    c.Sabûr                    d. Semî’

10. “Sözünün doğru olduğunu ispatlayan. Mü’min kullarını imanalrında yanıltmayan, onları doğru yola çıkarandır. Peygamberleri mucizelerle, mü’minleri vaat ettiği sevabı vermekle,inkarcılarıda vaat ettiği azabı vermekle doğrulayandır” anlamını ifade eden isim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mü’min             b. Muheymin               c.Melîk                 d.Mutekebbir

11. “Kullarının söz ve fiillerine şahit olan, amellerini görüp-gözetendir” anlamını ifade eden isim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Muheymin         b.Muhsin                    c. Mucîb               d.Mubdi                   

12. Aşağıdakilerden hangisi yalan söylediğimizde yapmış olduğumuz en kötü şeydir?
a. Allah’ı yok saymak.
b. Kendimizi kandırmak.
c. Karşımızdakini kandırmak.
d. Güvensiz biri olmak.

Cevaplar;

1. "B"
2. "ilah"
3. "D"
4. "A"
5. "D"
6.  "D"
7. "D"
8. "C"
9. "A"
10. "A"
11. "A"
12. "A"

   Kur'an Talebesi

AKAİD Test - 3


Adı:                                         AKAİD   Test - 3                                Tarih: ../../2012
Soyadı:

 AKAİD İLMİNİN ÖNEMİ ve GAYESİ /ESMÂ-ÜL HÜSNÂ(El-Melîk, El-Kuddûs)
1.Aşağıdaki ifadelerden hangisi Akide kelimesinin sözlük anlamı, hangisi terim anlamıdır? Noktalı kısma yazınız?
*Gönülden bağlanılan şey demektir. ……………………………………….
*İslam Dinin de inanılması ve reddedilmesi gerekli olan esaslara denir. ……………………………………………..

2. Aşağıdakilerden hangisi Akaid İlmin de işlenen konuların kapsamında/içerisinde değildir?
a.İlahiyat                     b.Taharet               c.Nübüvvet                     d.Sem’iyyât

3. Akaid İlminin işlemiş olduğu üç ana konunun içerikleri aşağıda verilmiştir. “İlahiyat” – “Nübüvvet” – “Sem’iyyât” kelimelerini uygun anlamına göre aşağıdaki ifadelerin karşılarına yazınız.
*Allah’a, kitaplarına ve kadere iman. …………………………………..
*Peygamberlere iman. ……………………………………………
*Meleklere ve kıyamet gününe iman. ……………………………………….

4.Aşağıdakilerden hangisi Akaid İlminin konusudur?
a.Abdest ve abdestle ilgili meseleler.
b.Olaylara göre beşeri ve şahsi açıklamalar.
c.Kur’an’ı Kerîm’de ve mütevatir hadislerde(sağlam haber) açık ve kesin olarak yer alan hükümler.
d.Sadece hadisler de yer alan hükümler.

5. Aşağıdaki metinde noktalı kısımları uygun ifadelerle doldurunuz.
“İslam dininin temelidir. İslam dini bir yapı olarak düşünüldüğünde, bu yapının temelini  A………… oluşturur. Nasıl ki bir binanın temeli olmadan yükselmesi, ayakta durması, sarsıntılara dayanması mümkün değilse, A……….. İ……….   Olmadan da İslam binasının yükselmesi, Müslümanın inancının sağlam olması mümkün değildir.

6.Aşağıdakilerden hangisi Akaid esaslarının değişmezliğinden değildir?
a.Zamana, mekana, kişilere ve toplumlara göre değişmez.
b.Zannî(var sayılan), göreceli ve değişken doğrulara  dayanır.
c.Akaid (İ’tikat) esasları bir bütündür bölünme kabul etmez.
d.Vahye dayanır.

7.Aşağıdakilerden hangileri Akaid İlmi sayesinde Müslümanın sahip olacağı faydalardan değildir?
1.Neye, niçin ve nasıl iman etmesi gerektiğini bilir.
2.İmanını taklitten kurtarır.
3.İlim ve sağlam inanç sayesinde, kötü düşünce ve zararlı inançlardan korunur.
4.Batıl ve Bid’at ehlinin (hurafe ve sonradan uydurulan) görüşlerine karşı, ilmiyle kendi inancını savunabilir.
5.Diğer din mensuplarına (inananlarına) İslam Dini’nin inanç sistemini savunabilir.
a.1-3-5                         b.Hiç biri                            c.2-4-5-                              d.Hepsi

8.”Gerçek mülk sahibidir. Yerdeki ve gökteki herşeye egemen olan, bütün işleri bir düzen içinde yürütüp idare eden ” anlamını ifade eden isim, aşağıdakilerden hangisidir?
a.Muheymin              b.Melîk                              c.Muğnî                               d.Musavvir

9. Âl’i İmrân Sûresi 26. Âyetin de: “ Ey ………….... sahibi olan Allah’ım, dilediğine …………….. verirsin ve dilediğinden …………….
Çekip-alırsın, dilediğini ………… kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır senin elindedir. Gerçekten sen her şeye güç yetirensin” buyurulmuştur. Boşlukları doldurunuz.

10.”Her türlü eksiklik, kötülük ve noksanlıktan uzak ve her türlü kusurdan temiz olan” anlamını ifade eden isim, aşağıdakilerden hangisidir?
a.Kahhâr                    b.Kayyûm                         C.Kuddûs                              d.Kadir

11.Haşr Sûresi  23. Âyetin de: “O, öyle Allah’tır ki, Kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, Melik’tir, ……………
(eksikliklerden arınmıştır), Selâm’dır…” buyurulmuştur. Boşluğu doldurunuz.

Cevaplar;

1. "sözlük anlamı"  -  "terim anlamı"

2. "B"

3. "İlahiyat"  -  "Nübüvvet"  -  "Sem’iyyât

4. "C"

5. "Akide"  -  "Akide İlmi"

6. "B"

7.  "D"

8. "B"

9. "mülkün"  -  "mülkü"  -  "mülkü"  -  " aziz"

10. "C"

11. "Kuddûs'tür"

Kur'an Talebesi

AHLAK (ÂDÂB) Test – 3


Adı:                                       AHLAK (ÂDÂB) Test – 3                        Tarih: ../../2012
Soyadı:


Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakkı: SELAMLAŞMA
1. “Ebedi mutluluk ve iki cihanda selâmet üzerinize olsun” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.Selam                 b.Salavat                c.Salâ                d.Salât

2.Allah-u Teâlâ, Nisâ Sûresi 86. Âyetin de: “Size herhangi bir şekilde ……………. verildiği zaman sizde ondan daha hayırlısı ile ……………………. veya aynen karşılık verin. Kuşkusuz Allah her şeye hakkıyla karşılık verendir.” buyurmuştur. Boşlukları doldurunuz.

3.Yukarıdaki bulunan Âyete göre, aşağıdaki verilen Selamlara nasıl cevap verilir karşılarına yazınız.
*“Es-selâmu Aleykum veya Selâmun Aleykum” derse ona:……………………………………………………………………………………………
*“Es-selâmu Aleykum ve Rahmetullah” derse ona: ………………………………………………………………………………………………………
*“Es-selâmu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekâtüh” derse ona da: …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………

4. Rasûlullah sav. buyurmuşlardır ki: “Binekte olan y…………………., yürüyen o………………….., sayıca az olan ç.… o……….,
Küçük b..…………… selam verir.”

5.Hz.Enes rivayet etmiştir, Rasûlullah sav. Bana şöyle derdi: “Yavrucuğum! Kendi ailenin yanına girdiğinde onlara ……………. ver ki sana ve ev halkına bereket olsun…”

6. Rasûlullah sav. buyurmuşlardır ki: “Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Y…………. ve H……………..... benzeme-
yin. Şüphesiz ki Yahudilerin ………………. Parmaklarla işaret, Hıristiyanların ………………. ise avuçla işaret etmektir.”

7. Aşağıdakilerden hangisi Selamın sağladığı kazançlardan değildir?
a.Kırgınlıklar ve dargınlıklar azalır.                                          
b.Aramızdaki sevgi bağı güçlenir.
c.Birbirimize karşı kaba, ayıp ve kötü davranışlardan uzak tutar.
d.Karşımızdakine karşı güvensiz ve hoşnutsuz olmamızı sağlar.

8. Aşağıdakilerden hangisine Selam verilmez?
a.İlim öğretmekte ve vaaz vermekte olan hocaya.                
b.Kur’an okuyana.
c.Genç ve yabancı hanımlara.                                                   
d.Namaz kılmamakta olan kişiye.

9.Aşağıdakilerden hangileri Selamın âdâplarından değildir?
1.Selam verenin ve alanın selamı birbirine duyurması (duyulacak kadar yüksek sesle vermesi).
2.Birisiyle karşılaştığımız konuşmaya başlamadan önce selam veririz.
3.Vedalaiırken ayrılmadan önce selam veririz.
4.Selam verip konuştuğumuz bir insanla ayrıldıktan sonra tekrar karşılaştığımızda selam veriririz.
5.Bir yere veya topluma girerken ve çıkarken selam veririz.
6.Tanıdığımız tanımadığımız her insan ile selamlaşmak.
7.İçinde kimse bulunmayan eve girildiğinde de” Es-selâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhis salihîn”:“Selam bize ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun” demek.
8.Bir kimse tarafından üzerine aldığı selam emanetini sahibine teslim etmek.
a.Hepsi                b. 1-3-5-7               c.Hiç biri                d.2-4-6-8

Cevaplar;

1. "D"   -   " İlk olarak puta tapınma Nuh a.s'ın kavminde ortaya çıktı. Bunun sebebini şöyle açıklayabiliriz: O kavim içerisinde çok takvalı, Allah'a kulluk noktasında çok hassasiyet sahibi, güzel örnek olan salih kimseler vardı. Onların ölümlerine halk çok üzülüyor. Şeytan onlara, bu salih kimseleri hatırlamaları ve unutmamaları için onların anıtlarını heykellerini yapmayı fısıldıyor(vesvese veriyor) ve onlarda bunu yapıyorlar. Bu hatırlama, saygı işi zamanla ibadete ve onları kutsamaya dönüşüyor. Onalr için anma günleri tertip ediyorlar, onlar adına adakalr kesiyorlar ve onların ayaklarında buhurlar yakıyorlardı. Daha sonra onları kendilerine ilah edindiler..."

2. "D"

3. "Ved"  -  "Suvâ"   -   Yeğûs"  -  "Ye’ûk"  -  "Nesr"

4. "D"

5. "D"

6. "bin yıldan elli yıl eksik"

7. "D"

8. "X (yanlış)"  -  "√(doğru)"  -    "X (yanlış)"  -  "√(doğru)"  -    "X (yanlış)"


Kur'an Talebesi

FIKIH/İLMİHÂL Test – 2


Adı:                                             FIKIH/İLMİHÂL  Test – 2                        Tarih: ../../2012
Soyadı:

ABDEST, GUSÜL(Boy Abdesti) ve TEYEMMÜM
1.Abdest, Kur’an-ı Ker’îm’de namazın bir ön şartı olarak şöyle zikredilir: “Ey iman edenler, namaza kalkacağınız zaman ……………. ve ……………………. kadar ellerinizi yıkayın, ………………. meshedin ve topuklara kadar …………………. Yıkayın…” Mâide Sûresi 6. Âyetin de buyurulmuştur. Boşlukları doldurunuz.

2.Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?
a.Yüzünü bir kere yıkamak.                                  b.Dişleri mısvaklamak.
c.Başın dörtte birini mesh etmek.                          d.Ayakları topuklarıyla beraber bir kere yıkamak.

3.Aşağıdakilerden hangileri Abdestin Sünnetlerinden değildir?
1.Abdest almaya niyet etmemek.
2.Eûzü Besmele ile başlamak.
3.Önce elleri bileklere kadar yıkamak.
4.Ağzı misvak ve fırça ile yıkamak veyahut dişleri baş ve şehâdet parmakları ile ovmak.
5.Bir organ kuruyunca diğeri yıkamak.
6.Yıkadığı organları güzelce ovmamak.
7.Ağza üç kere su alıp her defasında çıkarmak.
8.Oruçlu olmadığı vakit, suyu ağzına doldurup çalkalamak.
9.Burnuna üç defa su çekmek ve sol eli ile sümkürüp bu suyu çıkarmak, oruçlu olmayınca suyu fazla çekmek.
10.Abdest alırken sırayı gözetmemek.
11.Her organı üç kere yıkamak.
12.Elleri ve ayakları yıkamaya parmak uçlarından başlamak.
13.Parmak aralarını aralamak(hilallemek)
14.Sakalı sık olan kimse, parmaklarıyla sakallarını ovar.
15.Parmağında yüzük varsa onu oynatmamak.
16.Kulakları mesh etmek.
a.1-5-6-10-15            b.1-3-5-7-9        c.3-5-9-13-15            d.4-8-12-14-16

4.Aşağıdakilerden hangileri abdesti bozanlardandır?
1.Ön ve arka avret yerlerinden çıkan pislik ve yel.
2.Vücuttan kan, irin ve sarı su, kan ile karışık su çıkması.
3.Balgam atmak.
4.Ağız dolusu kusmak.
5.Ağızdan tükrüğe eşit miktarda veya daha fazla kan gelmek.
6.Uyumak, bayılmak, sarhoş olmak.
7.Namaz kılarken yanındakinin duyacağı kadar gülmek.
8.Oje, altına su geçirmediğinden abdeste ve gusüle manidir.
a.Hepsi                 b.1-2-3-6-7            c.Hiç biri            d.1-2-4-5-6-7-8          

5.Ağaşıdakilerden hangisi için abdest şart değildir?
a.Namaz                             
b.Kâbe tavaf etmek.         
c.Yemek                            
d.Tilâvet Secdesi

6. Nisâ Sûresi 43. Âyetin de: “Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de-yolculuk yapanlar- dışında …………………… kadar namaza yaklaşmayın...” buyurulmuştur.  Boşluğu doldurunuz.

7. “Bütün vücudu iğne ucu kadar bile kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak” anlamını ifade eden temizlik aşağıdakilerden hangisidir?
a.Taharet            b.Abdest               c.Gusül                  d.Teyemmüm 

8.Aşağıdakilerden hangisi guslün farzlarından değildir?
a.Mazmaza (ağıza su vermek)         b.İstinşak(burna su vermek)       c. İki darp       d.Bütün bedeni yıkamak

9.Aşağıdakilerden hangisi gusül gerektiren hallerden değildir?.
a.Âdet               b.Lohusa                 c.Yel                    d.Cünüp

10.Aşağıdakilerden hangileri guslün sünnetlerinden değildir?
1.Bileklerle beraber elleri üç defa yıkamamak.
2.Avret mahallini yıkamak.
3.Bedende pislik varsa onları temizlememek.
4.Namaz için alınan abdest gibi abdest almak.
5.Guslederken önce başa, sonra sağ ve sol omuza üçer defa su dökmek ve diğer bütün bedene su dökmek.
6.Kalbiyle ve diliyle niyet etmek.
7.Elleri yıkarken besmele çekmek.
8.Suyu normal miktarda kullanmamak.
9.Guslederken avret yerlerinin açılmamasına dikkat etmek.
10.Yıkanırken bütün organları iyice ovalamak.
11.Guslederken kimsenin görmeyeceği yerde yıkanmak.
12.Guslederken vücudun ön ve arka kısmını kıbleye dönmemek.
a. 1-3-8-12              b.Hepsi               c.Hiç biri             d.1-3-8

11.Aşağıdakilerden hangisi guslün faydalarından değildir?
a.Bütün bedenin temizlenmemesini sağlar.                         
b.Vücuttaki elektriksel dengeyi sağlar.
c.Kan dolaşımını ve tansiyonu normalleştirir.
d.Derideki gözeneklerin rahat hava almasını temin eder.

12. “Temiz yerden ellere ve yüze yapılan mestir” anlamını ifade eden sözcük aşağılardakilerden hangisidir?
a.Teyemmüm           b.Taharet           c.Abdest               d.Meshetmek

13.Mâide Sûresi 6. Âyetin de: “Eğer hasta ve yolcu iseniz yahut biriniz tuvaletten gelmişse veyahut kadınlarla birbirinize dokunmuşsanız ve … …………………….…… , o zaman temiz bir …………………… teyemmüm edin. Onunla ……………….. ve …………….. meshedin.” buyurulmuştur.

14.Aşağıdakilerden hangisi ile teyyemmüm yapılmaz?
a.Toprak               b.Kül               c.Kireç                 d.Tuğla

15.Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün sünnetlerinden değildir?
a.Besmesiz başlamak.                      
b.İki eli parmakların arası açık toprak üstüne koymak.
c.Elleri toprağın üstünde önce ileri sonra geri sürtmek.
d.Tertip sırasına uymak ve ara vermeden arka arkaya teyemmüm yapmak.

16.Aşağıdakilerden hangileri teyemmümü gerekli kılan sebeplerdendir?
1.Suya 3 km. uzak olduğundan.
2.Aşırı hastalıktan dolayı.
3.Aşırı soğuktan dolayı.
4.Düşman korkusundan dolayı.
5.Susuz kalmaktan yahut âlet yokluğundan dolayı temizlenmeye yetecek suyu kullanma imkânı edinememek.
a.Hiçbiri               b.1-3-5              c.Hepsi           d.2-4-5


Cevaplar;
1. Boşluklara sırasıyla doldurulacak kelimeler:  "yüzlerinizi"   -   "dirseklerinize"  -  "başlarınızı"  -  "ayaklarınızı"

2. "B"

3. "A"

4. "D"

5. "C"

6. "gusül (boy abdesti)"

7. "C"

8. "C"

9. "C"

10. "D"

11. "A"

12. "A"

13. "su bulamamışsanız"  -  "toprakla"  -  "yüzünüzü"  -  "ellerinizi"

14. "B"

15. "A"

16. "C"

Kur'an Talebesi

PEYGAMBERLER TARİHİ Test – 2Adı:                             PEYGAMBERLER TARİHİ  Test – 2                       Tarih: ../../2012
Soyadı:NUH (a.s) ve TEVHİD MÜCADELESİ
1.İlk olarak puta tapınma hangi peygamberin zamanın da ortaya çıkmıştır? Nasıl ortaya çıktığını, noktalı kısma yazınız? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a.Âdem                         b.Şit                         c.İdris                         d.Nuh

2.Aşağıdakilerden hangisi; Nuh (a.s)’ın kavminin, yaptıkları putları İlahlaştırmalarına sebep olan davranışlardan değildir?
a.Onlara özel mekanlar yapmak ve o mekanlarda buhurlar(tütsüler) yakmaları.
b.Onları anma günleri ve törenler tertip etmeleri.
c.Onlar adına adaklar kesmeleri.
d.Onlara karşı aşırı sevgi beslememeleri.

3.Nuh Sûresi 23. Âyetin de: “… V……… , S……….. , Y……… ,Y…………  ve  N………. ” Bunlar o kavmin taptığı en önemli putların isimleridir. Boşlukları ayete göre doldurunuz, sadece putların isimleri yazınız.

4.Aşağıdakilerden hangisi, Nuh (a.s) kavminin iman etmemek için öne sürdükleri sebeplerden değildir?
a.Nuh (a.s) kendileri gibi bir insan olduğu için
b.Fakir ve zayıf kişiler kendisine iman ettiği için.
c.Ellerinde ki imkanları kaybetmeye korktukları için.
d.Fakir kimseleri yanından kovmasını Nuh (a.s)’a teklif ettiklerinde kabul edeceği için.

5. Nuh (a.s),zalim topluluğun iman etmeyeceğini anlamıştı ve kavminin durumunu Allah Teâlâ'ya havale etmekten başka çare bulamıştı. Allah, cevaben Nuh(a.s)’a kurtuluş için hangi ulaşım aracını yapmasını emretti?
a.Uçak                                      b.Tren                                  c.Araba                            d.Gemi

6.Nuh (a.s), Kavminin içinde tufana kadar kaç yıl yaşadığını, Ankebût Sûresi 14. Âyetlerin de: “Şüphesiz ki biz Nuh’u kavmine Peygamber olarak gönderdik. Aralarında …………………………..…………………………… kaldı” diye buyurulan ayetten öğrenmiş oluyoruz.

7.Nûh (a.s), Allah-u Teâlâ'ya; “Rabbim! oğlum benim ailemdendi. Doğrusu senin va'din haktır. Sen hükmedenlerin en iyi hükmedensin.” Hud Sûresi 45. Âyetinde dua ediyor.
                     Allah-u Teâlâ da, Hud Sûresi 46. Âyetin de: “Ey Nuh! O asla senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme! Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim.” buyurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden çıkarılan anlamlardan değildir?
a.İnsanlar arasındaki asıl yakınlığın sebebi din birliğidir.
b.Allah’ın dinine inanmış ve peygamberlerini tasdik etmiş kimseler birbirlerinin manevi akrabası, dostlarıdır.
c.Mü’minlerle kafirler ırk bakımından birbirlerinin akrabası olsalar bile, bu akrabalığın Allah katında hiçbir değeri yoktur.
d.Nuh (a.s)’ın oğlu babasına inanmadığı için, Allah-u Teâlâ onu Nuh peygamberin ailesinden saymıştır.

8. Aşağıdaki cümleleri, başlarında ki noktalı kısma  uygun olarak doğru “ “  ve ya yanlış “ X “ olarak işaretleyiniz.
…….  Nuh (a.s), kavmine çok kısa bir süre tebliğ etmiştir.
…….  Nuh (a.s), çok az sayıdaki fakir ve zayıf kimseler iman etti.
…….  Nuh (a.s)’ın karısı kendisine çok destek olmuştur.
…….  Nuh (a.s) gemi yaparken kavmi alay ediyor, eğleniyordu.
…….  Nuh (a.s)’ın oğlu, babasının uzattığı eli reddedip kendisi bir dağın tepesine çıkarak tufandan kurtulmuştur.

Cevaplar;

1. "D"   -   " İlk olarak puta tapınma Nuh a.s'ın kavminde ortaya çıkmıştır. Bunun sebebini şöyle açıklayabiliriz: O kavim içerisinde çok takvalı, Allah'a kulluk noktasında çok hassasiyet sahibi, güzel örnek olan salih kimseler vardı. Onların ölümlerine halk çok üzülüyor. Şeytan onlara, bu salih kimseleri hatırlamaları ve unutmamaları için onların anıtlarını heykellerini yapmayı fısıldıyor(vesvese veriyor) ve onlarda bunu yapıyorlar. Bu hatırlama, saygı işi zamanla ibadete ve onları kutsamaya dönüşüyor. Onlar için anma günleri tertip ediyorlar, onlar adına adaklar kesiyorlar ve onların ayaklarında buhurlar yakıyorlardı. Daha sonra onları kendilerine ilah edindiler..."

2. "D"

3. "Ved"  -  "Suvâ"   -   Yeğûs"  -  "Ye’ûk"  -  "Nesr"

4. "D"

5. "D"

6. "bin yıldan elli yıl eksik"

7. "D"

8. "X (yanlış)"  -  "√(doğru)"  -    "X (yanlış)"  -  "√(doğru)"  -    "X (yanlış)"


Kur'an Talebesi